Het project: Edwin van den Akker over het testen voor zorgopleidingen

NOA is betrokken bij  zorgorganisaties waar interne en externe kandidaten voor functies en opleidingen worden getest. De projectmanager daarvoor bij NOA is Edwin van den Akker. “Ik weet uit mijn ervaring als mantelzorger hoe belangrijk professionele zorg is. Mensen die net een stapje extra willen zetten maken het verschil. Deze ervaring zorgt bij mij voor extra motivatie om zorgorganisaties daarbij te helpen.”  Een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Test als hulpmiddel bij instroom mbo zorgopleidingen

NOA helpt zorgorganisaties om vast te stellen of kandidaten een opleiding op mbo-2 of mbo-3/4 niveau succesvol kunnen afronden. De taaltest, onderdelen van de multiculturele capaciteitentest en de multiculturele persoonlijkheidstest basis worden daarbij ingezet. Met de persoonlijkheidstest kunnen houdingsaspecten die belangrijk zijn in de zorg worden beoordeeld. Hoe ga je als medewerker om met een bewoner die zijn medicatie niet wil nemen?  Of met een familie die het er niet mee eens is? Dan moet je in staat zijn om voor jezelf op te komen en toch door te zetten.

Dit zijn hulpmiddelen naast een gesprek om tot een goede keuze te kunnen komen. Met dit testprogramma wordt rekening gehouden met een eventuele anderstalige achtergrond van de kandidaat. Zo probeert NOA samen met de zorgorganisatie te komen tot een cultuurfaire beoordeling van de geschiktheid van kandidaten voor deze zorgfuncties.

Medisch rekenen

Een heel andere vraag kwam van een zorgorganisatie die werk/leer trajecten op mbo-3 niveau aanbiedt. Kandidaten voor deze opleiding moeten in staat zijn om op een behoorlijk niveau te rekenen, omdat medisch rekenen in de zorg steeds belangrijker wordt. Samen met een rekendocent van de opleiding is een korte rekentoets ontwikkeld. De toets wordt inmiddels al toegepast bij de intake. NOA kon hier maatwerk leveren om de kans op succes te vergroten.

Test als hulpmiddel bij instroom hbo zorgopleidingen

Een aantal zorgorganisaties biedt medewerkers de kans om intern door te groeien. Daarbij hoort het aanbieden aan interne kandidaten van een hbo-opleiding gericht op functies in de zorg. Alle zorgorganisaties hebben personeelstekorten, daarom is het prettig als medewerkers kunnen doorgroeien naar een hoger niveau, dat is zowel goed voor de medewerker als voor de werkgever. Zo bind je ook de mensen aan je bedrijf, het is dus een mooie investering. Maar bij zo’n investering wil je ook graag vooraf wat zekerheden hebben. NOA kan zorgorganisaties helpen vooraf te bepalen of het leerniveau van de opleiding haalbaar is voor de kandidaten. Voor een aantal zorgorganisaties zet Noa hiervoor de multiculturele capaciteitentest voor hoger niveau (MCT-H) in. Die test is een goed hulpmiddel voor de organisatie én de kandidaat om te beoordelen of een investering in een hbo-opleiding realistisch is.

“Iedereen weet dat de zorg onder druk staat en dat personeel moeilijk te vinden is. Als mantelzorger heb ik dat zelf ook ervaren. Het geeft mij een goed gevoel als ik samen met zorgorganisaties kan meedenken over hun hulpvraag en passende oplossingen kan bedenken”, zegt Edwin tot slot.

Wil je meer weten over onze diensten en producten in de zorgsector neem dan contact op met Edwin van den Akker, 020-5040800.

 

14 maart 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023