In de spotlight: Op Weg! in acht talen

Nederland wil mensen met een uitkering op weg helpen naar werk of opleiding en daarvoor is een goed inzicht nodig in hun startpositie. Op weg! is een modulair online assessment dat kan zorgen voor dat inzicht.

Het assessment kijkt naar alle belangrijke informatie over de kandidaat zoals:
• sterke punten en ontwikkelpunten
• mogelijke belemmeringen
• kansen op het vinden van werk
• eventuele afstand tot de arbeidsmarkt
• gewenste ondersteuning

Omdat lang niet alle kandidaten Nederlandstalig zijn is Op weg! inmiddels beschikbaar in acht talen. Naast Nederlands en Engels zijn dat Arabisch, Farsi, Tigrinya, Oekraïens en Russisch. En aan een Turkse versie wordt hard gewerkt. Indra Newton, projectleider bij NOA, vertelt hoe zo’n vertaling tot stand komt. ”Het lijkt gemakkelijk maar is elke keer weer een groot project.”

Voor het maken van een nieuwe versie worden eerst alle bestaande teksten verzameld, dus niet alleen de vragen maar ook instructies, mogelijke antwoorden en rapportageteksten. “Die kunnen tussentijds veranderen want soms leiden praktijkervaringen tot verbeteringen in het instrument”, zegt Indra. “De meest recente versie is altijd online te vinden, daarom gebruiken we alleen teksten die afkomstig zijn van NOA-online. Dat doen we deels handmatig maar ook deels met scripts. Sommige vragen zijn namelijk zo uitgebreid dat het handiger is om de informatie te verzamelen met een script. Dat geldt bijvoorbeeld voor vragen over de opleiding die iemand heeft gevolgd. Die zijn per land ingevuld op basis van de specifieke onderwijssituatie in dat land. Vaak bepaalt het antwoord op een vraag dan ook wat de volgende vraag moet zijn en welke antwoordmogelijkheden daar weer bij horen. Je werkt dus met een enorme beslisboom waarin alle onderdelen correct vertaald moeten worden om straks de juiste informatie te ontvangen.”

Als alle teksten zijn verzameld is het woord aan de vertalers. Die werken in de officiële landstaal en dus niet in dialecten. En ze werken in een duo. Eén begint met de vertaling waarna de ander controleert en eventuele verbeteringen aanbrengt. Daarna start voor NOA de volgende fase, namelijk de inbouw van de vertaling in NOA-online. Ook dat gebeurt weer deels handmatig en deels met behulp van scripts.

Wanneer de inbouw achter de rug is wordt het instrument in NOA-online uitgebreid getest. Dat doen reviewers van NOA die controleren of echt alle teksten zijn vertaald. Indra: “Op weg! is zo uitgebreid dat we wel eens kleine dingen over het hoofd zien, zoals bijvoorbeeld het vertalen van een instructieknop. In dat geval moeten we terug naar de vertaler. En vervolgens, als alles is getest, nodigen we een native speaker uit voor een proef bij NOA, waarin de test wordt gemaakt en het bijbehorende rapport opgesteld. Dat gebeurt met ondersteuning van een supportmedewerker die zo nodig nog kleine aanpassingen kan doorvoeren. Deze proef kan opnieuw leiden tot feedback naar het vertaalbureau met de vraag om nog eens naar de vertaling te kijken.” Na het doorvoeren van zulke laatste aanpassingen is het instrument klaar voor gebruik.

De keuze van de talen wordt soms beïnvloed door de geopolitieke situatie “Vorig jaar hebben we Op weg! vertaald naar het Oekraïens en Russisch want daar was door de oorlog in Oekraïne veel behoefte aan”, zegt Indra. “En op verzoek van onze klanten werken we nu aan een Turkse vertaling. Opnieuw een groot project waar we nog middenin zitten. Maar inspirerend om daarbij betrokken te zijn want je creëert iets waarmee mensen straks beter tot hun recht zullen komen. Dat is mooi.”
Meer informatie over wanneer Op weg! in het Turks beschikbaar is volgt later.
Informatie over Op Weg! vind je hier.

Neem voor meer informatie contact op met Nadia Kaniuk of Edwin van den Akker, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

30 juni 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023