PPS Klantendag op 9 april

Op veler verzoek organiseert NOA weer een klantendag voor Gemeenten en andere gebruikers van de PPS(-V).

Het thema is: Hoe kunnen we in een krappe arbeidsmarkt meer bijstandsgerechtigden versneld en duurzaam naar werk begeleiden.

Het doel van de middag is: Te weten komen wat de meest effectieve aanpak is om bijstandsgerechtigden te helpen bij het vinden van een baan, en hoe een psychologisch assessment daartoe het best kan worden ingezet.

Programma: De middag begint met sprekers uit de gemeentepraktijk en van NOA, gevolgd door brainstormsessies waarbij in kleine groepen kritisch wordt nagedacht over het re-integratie vraagstuk.

Locatie: Pension Homeland in Amsterdam.

Aanmelden (alleen voor gebruikers PPS of PPS-V): d.asfar@noa-vu.nl

ITC congres

Twee collega's, Jacqueline van Breemen en Dan Asfar, gaan in juli op het International Test Commission (ITC) congres in Luxemburg een presentatie verzorgen:

Jacqueline van Breemen:

AI vergeleken met traditionele selectie methoden: Zijn er verschillen in diversiteit tussen de geselecteerde studentenpopulaties?

Het onderzoek waarmee NOA een van de winnaars van de AI Challenge van het NSvP werd, wordt gepresenteerd tijdens het aankomende ITC congres. Het onderzoek bekijkt wat het effect is van drie verschillende selectiemethoden, waaronder AI, op de diversiteit van de geselecteerde studentengroepen. Vragen die nu nog onderzocht worden, en straks beantwoord, zijn bijvoorbeeld; worden dezelfde studenten geselecteerd, op welke kenmerken verschillen de geselecteerde groepen, is er een selectiebias voor bepaalde groepen studenten, en is deze bias meer of minder bij het gebruik van AI?

Dan Asfar:

Het meten van persoonlijkheid aan de hand van egocentrische beoordelingen

In de Arbeid- en Organisatiepsychologie zijn onderzoekers steeds meer geïnteresseerd in nieuwe methoden om persoonlijkheid te meten. Een groep van methoden worden gekenmerkt als “impliciet”, en meten persoonlijkheid op een indirecte manier. NOA werkt ook aan de ontwikkeling van een nieuw impliciet instrument om persoonlijkheid te meten. Daarbij lezen kandidaten een korte beschrijving van een persoon die ambigu gedrag vertoond. De vraag aan de kandidaat is om deze persoon te beoordelen op een bepaalde eigenschap (bijvoorbeeld oneerlijkheid of luiheid). De beoordeling van de kandidaat zou iets moeten zeggen over zijn of haar persoonlijkheid (bijvoorbeeld oneerlijkheid of luiheid). In de presentatie worden onderzoeksresultaten gepresenteerd over de samenhang van het nieuwe instrument met o.a. contraproductief studie- en werkgedrag en over de voorspellende waarde voor objectieve prestaties. 

Meer informatie over het ITC congres: www.itc-conference.com

09 maart 2020

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023