NOA in beeld - juli 2023

Nieuwe onderzoeker

Sinds april versterkt Carin Bossink het NOA-team als onderzoeker en testontwikkelaar. Met haar aanstelling bij NOA is haar loopbaancirkel rond. “Niet dat ik al denk aan stoppen met werken”, zegt Carin lachend, “Ik wil nog wel een hele tijd doorgaan. Maar toen ik net klaar was met mijn promotieonderzoek wilde ik wel bij NOA werken. Er was toen geen vacature en nu kwam de baan bij NOA precies op het goede moment voorbij. Ik voel me hier echt thuis. Er werken serieuze en warme mensen bij NOA en de grote diversiteit in culturele achtergrond spreekt me bijzonder aan.”

Carin Bossink studeerde cognitieve psychologie en promoveerde op Internationale mobiliteit bij loopbaanbeslissingen van tweeverdieners. Ze werkte bij SHL, PI Company en MatchQ onder andere als assessment psycholoog, specialiseerde zich vanuit haar onderzoekachtergrond in product management, R&D en ontwikkelde diverse tests, waaronder een drijfverenvragenlijst. “Op elke plek heb ik met veel plezier gewerkt, maar dat ik nu bij NOA werk is voor mij bijzonder. Als klein kind had ik al een fascinatie voor andere culturen. En dat de tests van NOA cultuur fair zijn, maakt mijn werk voor NOA extra stimulerend. Plus de degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Dat sluit aan op wie ik ben als mens. Ik leef bewust en geniet bewust, ook bijvoorbeeld in mijn vrije tijd, dan trek ik naar buiten de natuur in. Dat kan overal, maar mijn man komt uit Indonesië en nergens heb ik zo’n bewuste beleving van de natuur meegemaakt als wanneer ik daar door de mangrovebossen wandel en me onderdompel in de prachtige onderwaterwereld.”

Statushouders en werk - Promotie Dan Asfar & lezing Jaco Dagevos

Welke factoren beïnvloeden het vinden van werk door statushouders? En hoe kunnen we dit als maatschappij versnellen?

Bijzonder relevante vragen die Dan Asfar in zijn promotieonderzoek behandelt: ‘The psychological assessment of refugees in the context of work-related integration’. Donderdag 11 mei j.l. verdedigde hij zijn promotieonderzoek, met succes! Ook lastige vragen wist Dan Asfar goed te pareren. Er was veel lof voor zijn degelijke onderzoek naar factoren die het vinden van werk door statushouders kunnen beïnvloeden.
Tijdens zijn promotietraject heeft Dan Asfar uitgebreide analyses uitgevoerd op vluchtelingendata van NOA, met als doel het integratiesucces van vluchtelingen in Nederland te bevorderen. Hierbij heeft hij met name gekeken naar individuele verschillen zoals werkervaring, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid en intelligentie, als voorspellers van integratie-uitkomsten zoals Nederlandse taalvaardigheid en arbeidsparticipatie. Daarnaast heeft hij een impliciete test ontwikkeld om het assessment van vluchtelingen te verbeteren.

Voorafgaand aan de promotie hield Prof. dr. Jaco Dagevos een lezing met de titel ‘De positieverwerving van statushouders in Nederland en wat het beleid kan leren van de ervaringen van Oekraïense vluchtelingen’. Ook hij keek daarbij naar factoren die van invloed zijn op het vinden van werk door statushouders en vluchtelingen. En hoe we dit als maatschappij kunnen versnellen. De arbeidstekorten zijn tenslotte groot en nu laten we veel potentieel van statushouders onbenut. In de eerste jaren van hun verblijf hebben weinig statushouders werk. Dit staat wel bekend als het refugee entry effect: specifieke voor vluchtelingen geldende factoren dempen de arbeidsparticipatie. Opmerkelijk is dat Oekraïense vluchtelingen een heel ander patroon laten zien. Aannemelijk is dat verschillen in beleid hier een rol spelen en die ook toepasbaar zijn voor het opvang- en inburgeringsbeleid van asielzoekers en statushouders.
Prof. dr. Jaco Dagevos is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en onderzoeker voor het SCP.

30 juni 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023