Texel blij met PPS-V

Leer- en werkbedrijf De Bolder op Texel gebruikt sinds de zomer de persoonlijke scan, de PPS-V van NOA. Een Persoons Profiel Scan voor Statushouders via een online assessment in vijf talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. Cultuurneutraal dus, objectief en modulair.

Daarmee loopt het bedrijf al vooruit op de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari van kracht wordt. Alle gemeenten in Nederland krijgen dan statushouders toegewezen en worden verantwoordelijk voor hun opleiding, taalontwikkeling, werkgelegenheid en inkomen. Rutger Zoetelief trajectcoach van De Bolder: “Wij hadden nog geen goede tool om voor nieuwe medewerkers te komen tot een snelle en betrouwbare indicatie, de PPS-V van NOA is voor ons een uitkomst! 

“Ondanks de inzet van tolken vormde de taal vaak een probleem bij het helder in beeld brengen van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van statushouders” zegt Zoetelief. “De tolken zijn nog steeds bij onze gesprekken maar het uitgangspunt is nu heel anders. Op basis van de PPS-V die de statushouders in hun eigen taal invullen, hebben wij vooraf al een beeld van opleiding en werkervaring en mogelijke problemen die spelen. Zo gaan we het gesprek veel gerichter in en kunnen we snel het juiste opleidingstraject bieden en een passende werkplek vinden. Voorheen was er toch regelmatig sprake van teleurstelling door een minder goede match bij de werkplaatsing. Hierbij speelde vaak misverstanden een rol rondom de vertaling van het beroep. Die verwarring kun je mede voorkomen door vooraf te testen met Noa.

Het PPS-V assessment is niet alleen een nuttige tool voor bedrijven, het kan ook de gemeenten helpen om samen met de statushouders het straks wettelijk verplichte Persoonlijk Inburgering Plan te maken. Zo gaat de gemeente Texel naar aanleiding van de ervaringen van De Bolder nu assessments inzetten voor de reguliere doelgroep die zich bij de gemeente meldt voor werk, opleiding en inkomen. Opnieuw met het doel een werk- en opleidingstraject of andere interventie in te zetten die past bij de kwaliteiten en doelen van de cliënt.

02 november 2021

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023