NOA Scholarships statushouders

Stimuleringsbijdrage voor scholing of het vinden van werk

In het kader van haar 25-jarige bestaan heeft Stichting NOA een scholarship-programma in het leven geroepen.

Dit scholarshipprogramma is bedoeld om erkende vluchtelingen (statushouders) een steuntje in de rug te bieden bij hun opleiding en loopbaanontwikkeling.

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en talenten. Zij hebben vaak een zware weg achter de rug voordat ze in Nederland een plek hebben gevonden. Helaas is het voor hen vaak moeilijk om een opleiding of werk op hun eigen niveau te vinden.

De NOA-scholarships zijn bedoeld om hen daarbij te helpen. Hierbij gaat het niet om de financiering van reguliere opleidingen (waarvoor over het algemeen andere financiering beschikbaar is), maar om praktische ondersteuning of scholing waarmee zij meer kans hebben op werk en een succesvolle integratie.

Hierbij dient vooral gedacht te worden aan korte praktische cursussen, ondersteuning of hulpmiddelen.

Bijvoorbeeld:

  • Extra taalscholing
  • Opleiding tot heftrukchauffeur
  • Rijlessen om rijbewijs te halen
  • Sollicitatietraining
  • Officiële Kinderopvang om opleiding te kunnen volgen
  • Financiering van aanvullende (online) opleidingen, bijvoorbeeld Microsoft Certificeringsopleidingen
  • Bijdrage aan studiekosten (bv reiskosten)
  • Laptop om opleiding te kunnen volgen
  • Aanschaf gereedschappen of materialen om opleiding te kunnen volgen
  • Aanpassingen werkplek i.v.m. lichamelijke beperkingen

De aanvraag voor een scholarship dient te gebeuren met een aanbeveling van een officieel erkend opleidingsinstituut, werkgever of begeleidende (overheids)instelling (sociale dienst gemeente, UWV, re-integratie instelling). Hiervoor zal door NOA een aanmeldingsformulier beschikbaar worden gesteld.

Daarnaast dient de kandidaat een eigen motivatiebrief in te dienen (maximaal 400 woorden) en een kopie van de verblijfsvergunning asiel (bepaalde of onbepaalde tijd) aan te leveren

Bij positieve beoordeling van de eerste aanvraag kan bij vragen over de aanvraag een gesprek volgen van de betreffende kandidaat met een (lid van de) beoordelingscommissie (twee bestuursleden Stichting NOA en een medewerker van NOA). Deze beoordelingscommissie besluit uiteindelijk over de toekenning van het scholarship.

De kandidaat dient bewijzen van de betalingen aan NOA te leveren en bereid te zijn feedback te geven over de voortgang van de opleiding.

De scholarships zijn bedoeld voor erkende vluchtelingen vanaf 18 jaar tot maximaal 67 jaar en zijn niet afhankelijk van vooropleiding.

Het scholarshipbedrag bedraagt maximaal € 5.000, - voor een aanvraag (eventueel gespreid over een aantal jaar). Er worden in principe 20 scholarships verstrekt.

Bij de toekenning wordt de motivatie en toegevoegde waarde voor integratie- of arbeidskansen van de kandidaat beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling wordt de aanvraag goedgekeurd.

De aanvragen worden op volgorde van de datum van indiening beoordeeld.

De termijn waarin aanvragen kunnen worden ingediend loopt van 1 april t/m 31 augustus 2021.

Mail voor meer informatie met info@noa-vu.nl.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023