Persoonlijkheidscan

  • Wat zijn mijn sterke en te ontwikkelen persoonlijkheidskenmerken?
  • Breed inzicht in persoonlijkheid op basis van ‘de Big6’
  • Toepassing: hulpmiddel bij selectie- of coaching gesprekken
  • 20 minuten
  • Prijs: € 55.-

Doel van de persoonlijkheidstest of persoonlijkheidscan is een helder beeld vormen van de persoonlijke eigenschappen van een kandidaat. Dit gebeurt aan de hand van zes brede persoonlijkheidsdimensies met 25 onderliggende persoonlijkheidsaspecten.

Deze persoonlijkheidseigenschappen liggen aan de basis van competenties en bepalen in welke mate competenties kunnen worden ontwikkeld. In de rapportage wordt daarom aangegeven in hoeverre de persoonlijkheid van een medewerker de ontwikkeling van een, voor het werk belangrijke, competentie ondersteunt.

Hieronder vind je de zes dimensies.

- Emotionele stabiliteit

Deze dimensie geeft een beeld van het algemene welzijn van een persoon. De schaal loopt van emotionele onevenwichtigheid tot emotionele stabiliteit.

- Extraversie

Deze dimensie geeft een beeld van de mate van externe gerichtheid versus interne gerichtheid van een persoon. De dimensie loopt van introversie naar extraversie.

- Consciëntieusheid

Deze dimensie geeft een beeld van de mate van discipline en aanpassing van een persoon aan de eisen van de omgeving.

- Openheid

Deze dimensie geeft een breed beeld van hoe iemand staat tegenover nieuwe ervaringen en het leren van nieuwe dingen.

- Vriendelijkheid

Deze dimensie geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover andere mensen. Hoe gaat iemand om met de belangen, gevoelens en behoeften van anderen.

- Integriteit

Deze dimensie geeft een beeld van de mate waarin iemand eerlijk en oprecht is. 

Neem voor meer informatie contact op met Edwin van den Akker, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023