MCT-M

  • Acht subtests die verschillende onderdelen intelligentie meten, een selectie is mogelijk
  • Voor lager en middelbaar opleidingsniveau
  • Volledig beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans
  • Verschillende subtests ook beschikbaar in Turks, Chinees, Russisch, Arabisch, Tigrinya en Farsi
  • Prijs: vanaf € 3,80 per subtest.

Doel

De MCT-M Capaciteitentest (of intelligentietest) meet de cognitieve capaciteiten van personen met een opleidingsniveau van basisonderwijs t/m middelbaar niveau en een leeftijd vanaf 15 jaar tot 70 jaar. Met behulp van de capaciteitentest kan een voorspelling gedaan worden over iemands maximale prestatieniveau (opleidings/beroepsniveau) en tevens kan een indicatie van het intelligentieniveau (IQ) worden gegeven.

Inhoud

De MCT-M bestaat uit acht subtests. Deze subtests meten vier factoren: logisch redeneren & ruimtelijk inzicht, numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden en perceptuele snelheid.

Logisch redeneren & ruimtelijk inzicht

Bij logisch redeneren gaat het er om in hoeverre een kandidaat in staat is om bepaalde verbanden te ontdekken tussen plaatjes en wordt gemeten in hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk te oriënteren.

Numerieke capaciteiten

Hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren met getallen.

Verbale capaciteiten

Hier wordt gekeken naar de mate waarin een kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het vermogen om verbanden tussen woorden te zien.

Perceptuele snelheid

Hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten.

Achtergrond

De MCT-M is zowel geschikt voor personen zonder migratie achtergrond als voor personen met een migratie achtergrond. Bij de ontwikkeling is getracht de afhankelijkheid van cultureel bepaalde vaardigheden zoveel mogelijk te beperken. Onder andere is een aantal tests opgenomen met betekenisloze figuren en letter- en cijferreeksen. Ook is de instructie van de MCT aangepast qua taalgebruik. Daarnaast is een taaltoets beschikbaar die afgenomen kan worden alvorens de MCT af te nemen. Er zijn voor de kandidaten voorbeeld- en oefenopgaven beschikbaar om, voorafgaand aan de test, online te kunnen oefenen. Klik hier voor de oefenpagina.

Om kandidaten te kunnen vergelijken met mensen met een bepaald opleidingsniveau zijn er verschillende representatieve normgroepen naar opleidingsniveau beschikbaar. Tevens zijn er normgroepen voor kandidaten met een migratie achtergrond beschikbaar. Het taalniveau is dusdanig dat ook laag taalvaardige personen de test kunnen maken.

Informatie

Er is zowel een online als een papier en potlood versie van de MCT-M beschikbaar. De online versie is opgenomen in NOA-Online, de internetomgeving van NOA. Met dit systeem kunnen ook expertrapportages worden gegenereerd. In deze expertrapportages worden de meetpretenties van de subtests toegelicht en worden de scores in woorden en in een grafiek weergegeven.

N.B. Er is ook een versie voor hoger opgeleide kandidaten beschikbaar, de MCT-H.

NOA stelt een training verplicht waarin u leert de MCT toe te passen en te interpreteren. Dit om de kwaliteit van het testgebruik en een zorgvuldige terugkoppeling te kunnen waarborgen.

Neem voor meer informatie en voor het bestellen van de papier en potlood versie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl

Klik hier voor een brochure over de MCT-M.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023