Engels Tekstbegrip

Doel van deze test is Engels tekstbegrip en leesvaardigheid te meten. Het gemeten toetsniveau is eind HAVO/VWO niveau.

Deze test is ontworpen om na te gaan of de kandidaat over voldoende tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal beschikt.

Het toetsniveau is eind HAVO/VWO niveau. Het  gaat dan met name om Engelse leesvaardigheid en tekstbegrip: het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige boeken en artikelen.

De test bestaat uit meerdere teksten in de Engelse  taal, waarover een aantal multiple-choice vragen gesteld worden. De vragen hebben betrekking op feitelijke of geïmpliceerde informatie die uit de teksten gehaald kan worden.

De doelgroep

De Engels Tekstbegrip test is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf ongeveer 17 jaar. De test kan onder meer gebruikt worden om vast te stellen of kandidaten over voldoende Engelse taalkennis beschikken om een academisch opleiding te kunnen volgen.

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023