Studievoortgangsmeter MBO

De Studievoortgangsmeter is ontwikkeld om de studievoortgang te monitoren bij MBO studenten, studie-uitval tegen te gaan, studentenwelzijn te bevorderen en management informatie te verzamelen.

  • Check studentenwelzijn
  • Gaat studieuitval tegen
  • Geeft belangrijke managementinformatie
  • Prijs: vanaf € 15,-

De Studievoortgangsmeter kijkt naar kenmerken die van belang zijn voor het succesvol volgen van de studie. Het is een vragenlijst die op verschillende momenten tijdens de studie ingezet kan worden. Een aantal onderdelen van de Studievoortgangsmeter is een her-test van de Startmeter MBO, die vaak wordt afgenomen tijdens de intake. De Studievoortgangsmeter kan ook zonder eerder afgenomen Startmeter ingezet worden. De doelgroep bestaat uit mbo studenten vanaf, of beginnend aan, niveau 2. Het is een instrument dat met een positieve insteek de student betrekt bij de studievoortgang.

De Studievoortgangsmeter bestaat uit 5 onderdelen.

1 Motivatie

Motivatie heeft betrekking op de bereidheid om energie te investeren om een bepaald doel te bereiken. In de Studievoortgangsmeter worden Extrinsieke, Intrinsieke, en Prestatie motivatie getest.

2 Competenties

NOA verstaat onder een competentie een specifieke combinatie van kennis, vaardigheden en houding/attitude die de manier van handelen stuurt en leidt tot een prestatie binnen een specifieke context. De scores op Motivatie en Competenties kunnen vergeleken worden met de scores zoals ze waren aan het begin van de studie als de Startmeter is afgenomen.

3 Welzijn

De studie kan invloed hebben op hoe de student zich voelt, en andersom geldt dat hoe een student zich voelt ook van invloed kan zijn op de studieprestaties. Dit onderdeel inventariseert of de student bepaalde vormen van stress voelt. Er wordt specifiek gekeken naar Faalangst, Angst en depressieve gevoelens, en Veiligheid (voelt iemand zich geaccepteerd en veilig op school).

4 Studievaardigheden

Studievaardigheden helpen studenten bij het leren. In dit onderdeel wordt heel concreet naar Studieplanning en Actief studeergedrag gekeken; bijvoorbeeld of de student moeite heeft met aanwezig zijn, of met op tijd komen. En of de student zelf actief met studieactiviteiten bezig is en initiatieven neemt.

5 Ondersteuningsbehoefte

In dit onderdeel is er ruimte om aan te geven of de student problemen ervaart, en of daarbij hulp nodig en gewenst is. De problemen kunnen variëren van psychische en lichamelijke problemen tot meer vakinhoudelijke vragen of loopbaangerichte vragen.

Rapportage student

De kandidaat kan direct na de afname de rapportage inzien, ook kan deze gemaild worden. De rapportage bevat o.a. grafische overzichten en tips voor ontwikkeling.

Managementrapportage

Er kan een management­rapportage worden gegenereerd. Met behulp van deze rapportage kan tussen opleidingen en studiejaren worden vergeleken.

Handleiding Begeleiding

Voor de begeleider is een korte handleiding beschikbaar om de rapportage met de student te bespreken. NOA verzorgt trainingen waarin de begeleider leert de StudievoortgangsMeter toe te passen in de studentbegeleiding.

Elk onderdeel wordt gestart met een open vraag, waarbij er een positieve insteek is. De afnameduur is ongeveer 30 minuten.

Neem contact op met:

Anja Website

drs Anja Rosner

Adviseur, Psycholoog NIP, Accountmanager MBO

020 - 50 40 800

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023