Persoonsprofielscan - Vluchtelingen (PPS-V)

De Persoonsprofielscan Vluchtelingen (PPS-V) helpt bij het in kaart brengen van de opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen van statushouders/vluchtelingen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

De PPS-V is sinds 1 mei 2022 opgenomen in Op weg!. Klik voor meer informatie hier.

De PPS-V geeft een beeld van opleiding, werkervaring, zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke trauma­tisering), werkzoekgedrag, Nederlands en Engels taalniveau, leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties van een vluchteling.

De PPS-V is een online instrument en resulteert in een geautomatiseerde rapportage, waarmee de coach of reïntegratiemedewerker een eerste beeld kan vormen op basis waarvan de vluchteling een passend vervolgtraject kan worden aangeboden. Deze vervolgtrajecten kunnen in de richting van taal, zorg, opleiding of werk zijn.

In het kader van de nieuwe Wet Inburgering kan de PPS-V kan goed ingezet worden in de brede intake. Tevens is het mogelijk een concept Plan Inburgering en Participatie (PIP) te genereren.

De PPS-V kan in verschillende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya.

Tevens kunnen managementrapportages worden gegenereerd met informatie over o.a. de samenstelling van de populatie, mogelijke belemmeringen en vergelijkingen met eerdere periodes.

Neem voor meer informatie contact op met Nadia Kaniuk, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

Foto Nadia Verkleind

drs Nadia Kaniuk

Adviseur, Psycholoog NIP, Accountm.Gemeenten

020 - 50 40 800

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023