Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

StartMeter MBO - Nieuwkomers

Instroom nieuwkomersVluchtelingen en andere nieuwkomers blijken regelmatig moeite te hebben met integratie in de Nederlandse samenleving en met het vinden van een passende opleiding of baan. Dit ondanks de soms hoge opleiding in het land van herkomst. Specifiek voor de instroom van nieuwkomers in het MBO is de StartMeter-Nieuwkomers ontwikkeld. De StartMeter-N(ieuwkomers) helpt bij het in kaart brengen van opleiding, werkervaring, taalniveau en de mogelijke kansen en belemmeringen bij het betreden van (MBO-)onderwijs. Dit instrument helpt bij een betere plaatsing van nieuwkomers in het MBO en daarmee het voorkomen van studieuitval.

De StartMeter-N is een combinatie van tests die verschillende aspecten meten: capaciteiten, persoonlijkheid, het beeld dat de student heeft van een opleiding, interesses, de studiesituatie, de mate van zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke traumatisering), Nederlands taalniveau (plus eventueel Engels taalniveau) en competenties.

De StartMeter-N is een online instrument en resulteert in een geautomatiseerde rapportage. Het geeft de begeleider een duidelijk beeld van de nieuwkomer zodat een passend traject in de richting van onderwijs, taal, begeleiding, of zorg kan worden aangeboden. Het rapport is door onderwijsmedewerkers en -begeleiders, als ook door studenten en hun ouders en verzorgers makkelijk te interpreteren.

De StartMeter-N kan in verschillende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi.

Klik hier voor een uitgebreidere brochure.

Neem voor meer informatie contact op met Sophie Beerepoot, Anja Rosner of Leandro Vieira, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

Klik hier om een voorbeeld van een StartMeter Nieuwkomers rapportage te bekijken.