Handvatten gespreksvoering

De onderstaande pagina's zijn bedoeld om docenten, mentoren of begeleiders te ondersteunen bij het voeren van studiebegeleiding of studieloopbaan (SLB) gesprekken over onder meer de uitkomsten van studiekeuzechecks, matching of assessments.

Onderdelen methode