De klant - Hoeksche Waard

Driehonderd mensen op weg naar werk of opleiding. Dat is het doel van de gemeente Hoeksche Waard. Om de beste kansen daarvoor te scheppen startte ze afgelopen winter assessments met het NOA programma Op weg! Die geven inzicht in de mogelijkheden van de mensen en in eventuele belemmeringen.

“Op weg! is een geweldig instrument dat ik graag wilde gebruiken”, zegt Joyce Hemelop, klantmanager Werk bij de gemeente Hoeksche Waard. “En we wilden het meteen goed doen, daarom hebben we het ingezet bij onze hele doelgroep met een migratieachtergrond, eigenlijk als een soort nulmeting.” Dus deed Hoeksche Waard afgelopen winter 300 afnames, 250 statushouders en 50 met mensen uit het bestaande bestand van de gemeente met een migratieachtergrond. “We nodigden een kleine 400 mensen uit waarvan er uiteindelijk 300 overbleven waarmee we in twee maanden tijd alle assessments hebben gedaan. Gevolgd door persoonlijke gesprekken met de deelnemers waarvan ik er 250 zelf voor mijn rekening heb genomen. Dat waren vooral de voormalige statushouders, de overige 50 gesprekken met mensen uit het bestaande bestand werden gevoerd door mijn collega. Allebei waren we enthousiast over de enorme hoeveelheid informatie die Op weg! ons in heel korte tijd had opgeleverd.”

Op Weg! is een modulair assessment dat naar eigen keuze door de afnemers kan worden ingericht. Zo besloot de gemeente Hoeksche Waard om een aantal onderdelen te laten vervallen zodat de test minder lang duurt. Daarbij kunnen de meeste kandidaten het assessment in hun eigen taal doen doordat Op Weg! in zeven talen beschikbaar is. “Maar ook dan vinden mensen het soms lastig”, zegt Joyce Hemelop. “Niet elke cultuur is vertrouwd met het invullen van vragenlijsten of het geven van persoonlijke informatie, daardoor wordt soms ook de intentie van een vraag niet goed begrepen. We kozen er daarom voor om het assessment niet thuis te laten invullen, maar op locatie bij ons. Per keer nodigden we tien klanten uit en was ik aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Bijvoorbeeld over de vraagstelling, sommige deelnemers vonden het vreemd dat soms dezelfde vraag op verschillende manieren wordt gesteld. Dat gebeurt om eventuele sociaal wenselijke antwoorden eruit te filteren, maar kan tot verwarring leiden. Ook het kiezen van beroepen en de bijbehorend branche is soms lastig omdat die in het land van herkomst anders heten. Dan is het fijn als er iemand is die kan helpen bij het invullen van de test.”

Voor Joyce is de grote meerwaarde van Op weg! dat je het gesprek met de klant daarna heel gericht ingaat. “Voorheen hadden we als begeleiders de nodige aannames over wat er speelt bij een klant, nu hebben we daar door het assessment vooraf al een beter inzicht in. We weten dan bijvoorbeeld of er sociale of psychische problemen zijn, mensen kunnen door hun ervaringen getraumatiseerd zijn en dat heeft invloed op het gesprek en de informatie die je daarin krijgt. We kunnen ze dan beter en op maat de ondersteuning bieden en hen letterlijk op weg helpen.”

De gemeente Hoeksche Waard ziet deze eerste afname van Op Weg! als een nulmeting. “We weten nu van onze klanten waar ze staan en welke vervolgstappen naar opleiding of werk kansrijk zijn. En we weten ook waar eerst meer taalonderwijs nodig is voordat je richting werk of opleiding kunt gaan. En in een enkel geval zien we af van vervolgtrajecten en beperken we ons tot het stimuleren van zelfredzaamheid en digitale vaardigheid.”

Voor jongeren tot 27 bestaat na de inburgering de mogelijkheid om een mbo-opleiding te volgen. Vooraf krijgen ze dan eerst een motivatietraining en een training die hen voorbereidt op het Nederlandse onderwijs. Daarin wordt onder andere besproken hoe je met elkaar omgaat, wat er van je wordt verwacht bij het werken in groepen en hoe je je eigen mening kunt geven. “Dat laatste is soms lastig voor hen”, zegt Joyce,”zeker bij onderliggende problematiek kan het moeilijk zijn om je open te stellen voor anderen. Met het assessment hebben we daar vooraf al een beter inzicht in.”

Ook cultuurverschil kan een rol spelen. “In onze maatschappij is het gemakkelijk om iemand te vragen of er hulp nodig is en een afspraak te maken met een ander die kan helpen, maar dat kan bij de klant anders zijn en tot een gevoel van schaamte leiden. Met de kennis uit het assessment weten we beter wat er nodig is om iemand op weg te helpen en kunnen we op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden. En met minder gesprekken dan voorheen. Je gaat zo van de onmogelijkheden waar ze tegenaan lopen naar mogelijkheden. Waarbij de mensen ook zelf beter zien wat al goed gaat en waar nieuwe kansen liggen. Tijdens de gesprekken zag ik ze groeien. Erg mooi.”

30 juni 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023