De klant: Tilburg University Law School

Vijf jaar geleden startte Tilburg University Law School met de toepassing van de NOA Studiethermometer. Met als pilot de eerstejaars studenten Nederlands Recht. Inmiddels is de Thermometer 5 jaar later een vast onderdeel van het curriculum en staat vast dat hij een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn en de motivatie van studenten. Daarom heeft Tilburg University besloten de Studiethermometer nu ook te gebruiken bij de studie Global Law.

“De Studiethermometer is in de eerste plaats bedoeld om studenten die ergens mee worstelen te helpen. Daarnaast geeft het ons een goed inzicht in hoe het met onze studenten gaat. Wat kan de student zelf oplossen en waarbij kunnen wij helpen? Daar komt het in de kern op neer”, zegt Maikel Wentzel projectcoördinator Tilburg University Law School. Om tot een compleet beeld te komen kijkt de Studiethermometer naar een groot aantal factoren zoals studiestress, studiebinding, sociale steun, studiehouding, studietevredenheid, studievaardigheden, studiewelbevinden en het omgaan met problemen.

In Tilburg wordt de Studiethermometer halverwege het eerste jaar afgenomen als onderdeel van het studie- & loopbaantraject. Aan de hand van de testuitkomsten en de behaalde studieresultaten kijkt de faculteit welke studenten extra ondersteuning nodig hebben. Deze studenten worden uitgenodigd voor een mentorgesprek. Om de testresultaten goed te kunnen beoordelen krijgen de mentoren en de docenten die de gesprekken voeren vooraf een training van NOA in het interpreteren van de uitkomsten.

Riscofactoren kunnen daarbij heel verschillend zijn. “Stress voor tentamens is van alle tijden en dus niet meteen zorgwekkend”, zegt Maikel Wentzel. “Maar soms spelen er ook andere factoren. Iemand kan persoonlijke problemen hebben, qua studie niet op de goede plek zitten of moeite hebben met specifieke studievaardigheden. Met de Studiethermometer krijgen we van al die verschillende riscofactoren een goed beeld.”

Belangrijk is dat de scores een vergelijking bieden met een normgroep van andere studenten. Zo kun je zien of iemand gemiddeld scoort of juist boven of onder het resultaat van anderen. Daarbij geeft de thermometer naast tentamencijfers ook meer kwalitatieve inzichten in vaardigheden en risicofactoren. “Dat is een mooie aanvulling.”

Een goed beeld is zowel belangrijk voor de begeleiders als voor de studenten zelf. De studentbegeleiders kunnen op basis van de uitkomsten veel bewuster en gerichter het gesprek aangaan. En de studenten krijgen een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in hun sterke en zwakke punten en een aantal tips waar je terecht kunt voor ondersteuning. “Studenten voelen zich door de test gehoord”, zegt Wentzel, “maar het is natuurlijk aan hen zelf wat ze ermee gaan doen.”

De Studiethermometer biedt daarbij de ruimte om ook persoonlijke zaken die spelen te benoemen. De open vraag daarover aan het einde van de test blijkt bij veel de drempel om persoonlijke omstandigheden aan te kaarten te verlagen. En Tilburg biedt daarvoor ook een follow up. “Voor persoonlijke kwesties zijn er de onderwijscoördinatoren, dat is de eerste plek waar de studenten terecht kunnen en die blijken ze in de praktijk ook heel goed te kunnen vinden.”

Bij de studie Nederlands Recht is de Studiethermometer inmiddels ingebed in het curriculum, bij Global Law is dit jaar gestart met een pilot. “Na afloop daarvan gaan we bespreken of het ons voldoende oplevert om er de komende jaren mee door te gaan”, zegt Maikel Wentzel. “De toegevoegde waarde is in elk geval dat de student een zelfreflectie tool heeft. Studenten kunnen het teruglezen en ook op een ander moment gebruik maken van de vele tips in het rapport. En de websites raadplegen waarnaar verwezen wordt.”

15 maart 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023