Studiethermometer

Hoe gaat het mij in mijn studie?

 • Signaleringsinstrument
 • Snel en objectief beeld van interesse, motivatie en competenties
 • Inzicht in o.a. studiebinding en contact met medestudenten en docenten
 • Begeleiding van studenten
 • Risico op stress verlagen door tijdig signaleren
 • De juiste ondersteuning voor de student
 • Prijs: vanaf € 16,73 per student

Lees hier hoe Tilburg University de Studiethermometer gebuikt.

De Studiethermometer (ST) geeft inzicht in studiegerelateerde aspecten die van invloed kunnen zijn op het succesvol afronden van de opleiding. Deze vragenlijst kan op verschillende momenten tijdens de studie ingezet worden. De doelgroep bestaat uit hbo en/of wo studenten. Het doel van de ST is het vroegtijdig signaleren van mogelijke studievoortgangproblemen, waardoor mentoring en begeleiding beter kan worden toegespitst en uitval kan worden voorkomen.

De Studiethermometer kan tevens signaleren of er risico’s zijn voor het ervaren van een te hoge studiedruk, burn-out klachten of andere negatieve gevoelens.

Onderwerpen in de vragenlijst:

 • Studiematch
 • Studievaardigheden en – houding
 • Tevredenheid opleiding
 • Contact met studenten en steun
 • Omgaan met studiestress

Doel Studiethermometer

 • Passende begeleiding gericht op het studentenwelzijn
 • Verhogen van studiesucces en voorkomen -uitval
 • Toegankelijke resultaten voor begeleiders, studenten en ouders
 • Inzicht in sterke en ontwikkelpunten

Efficiënt en op maat

 • In weinig tijd een compleet beeld van de student
 • Flexibel in samenstelling testonderdelen
 • Duidelijke rapportages
 • Efficiënte werkwijze door koppeling met studenteninformatiesysteem
 • Aanpassing aan huisstijl mogelijk
 • Resultaten in een oogopslag

Wetenschappelijk onderbouwd en effectief

 • NOA is een psychologisch adviesbureau, ontstaan vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • Gespecialiseerd in wetenschappelijk gevalideerde tests en vragenlijsten voor studie en werk
 • Cultuurfair testgebruik
 • Samenhang Selectie met studiesucces en –uitval wetenschappelijk onderzocht.

Neem voor meer informatie contact op met Corine Sonke, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

Dsc05170

dr Corine Sonke

Senior adviseur, Psycholoog NIP, Accountmanager Hoger onderwijs

020 - 50 40 800

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023