Een nieuwe multiculturele persoonlijkheidsvragenlijst: Big 6!

Hoe vind je de beste match? De juiste persoon op de juiste plek? En de juiste werk- of opleidingsplek voor de juiste persoon? Veel klanten van NOA zijn daar dagelijks mee bezig en om hen te ondersteunen ontwikkelden we ‘de nieuwe Multiculturele Persoonlijkheid Big 6 (MP-B6). Zoals altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar ook op nieuwe inzichten. Zo proberen we tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten: een kort en toegankelijk instrument, maar nog steeds betrouwbaar.

“‘Grondig en degelijk is goed, maar het zou fijn zijn als het iets sneller kan’. Dat was een vaak gehoorde feedback, zowel van onze klanten als van kandidaten” zegt Carin Bossink, psycholoog en ontwikkelaar bij NOA. “Dus zijn we daarmee aan de slag gegaan. Maar de uitkomsten moesten natuurlijk wel betrouwbaar en valide blijven. Gelukkig bleek uit nieuw onderzoek dat het mogelijk is om een kortere meting te doen met zelfs een beter resultaat. In de vorm van een vragenlijst met minder schalen die betrouwbaarder gemeten worden.”

In MP-B6 wordt persoonlijkheid nog steeds gemeten op basis van de klassieke Big 5 hoofdschalen plus de 6e ‘Integriteit’ schaal, maar er zijn per hoofdschaal nu slechts 3 sub-schalen met totaal 120 items in plaats van de vroegere 200. Dat verkort de afnametijd van ongeveer 25 naar 10-15 minuten. En niet alleen de afnametijd is veranderd, ook zijn de vraagstelling en de rapportages aangepast. Waar mogelijk zijn de instructies korter geworden met concreet en eenvoudig taalgebruik op A2/B1 niveau en zijn er meer afbeeldingen gebruikt.

Zoals altijd moet ook dit NOA instrument gebruiksvriendelijk en eerlijk zijn voor mensen met een verschillende migratieachtergrond. Daar is bij de ontwikkeling van MP-B6 expliciet rekening mee gehouden. Er staan in deze nieuwe vragenlijst dan ook geen items en uitdrukkingen die cultuurgevoelig zijn.

“Een feedbackpunt van klanten was dat lagere schaalscores een nogal negatieve duiding hadden en dat kan in de terugkoppeling naar de kandidaat onnodig weerstand oproepen”, zegt Carin. “Dat hebben we dus aangepast. In de kandidaatrapportage vermelden we nu bij zowel lage als hoge scores de kwaliteiten en de mogelijke valkuilen. Daarbij helpt ook dat de rapportage korter, leesbaarder en visueel aantrekkelijker is geworden door minder tekst en meer afbeeldingen. Dat geeft een beter inzicht in de persoonlijke kenmerken van de kandidaat.”

Verder is ook de expert-rapportage voor deze nieuwe vragenlijst aangepast. Deze geeft een overzicht van zowel de ruwe als de stanine-scores en nieuw is dat daarbij ook de cumulatieve percentages worden vermeld. Deze laten zien hoe de behaalde score zich verhoudt tot de scores die binnen de populatie zijn gehaald.

De MP-B6 kon worden ontwikkeld door analyse van data verkregen uit de jarenlang, door veel NOA klanten ingezette bestaande persoonlijkheidsvragenlijst (MPT-BS). En daarnaast werden ook nieuwe data verzameld door middel van pilotstudies. Het onderzoek kende drie fasen waarin telkens items werden toegevoegd, verwijderd of herschreven. Zo werd gebouwd aan de juiste structuur en inhoud en ontstond uiteindelijk het resultaat dat werd gezocht: een vragenlijst die generiek inzetbaar en betrouwbaar is.

“Het ontwikkelen van een nieuwe test kost altijd veel tijd en gaat gepaard met ups en downs”, zegt Carin. “Maar als het dan eenmaal klaar is en functioneert geeft dat een enorm gevoel van voldoening. We hebben iets gemaakt waarmee kandidaten nog beter tot hun recht komen. Ik ben vooral blij dat de meting efficiënter is geworden en dat in de rapportage beter duidelijk wordt dat er bij persoonlijkheidskenmerken geen goed of fout bestaat. Dat kan het gemakkelijker maken voor kandidaten en klanten om samen de betekenis van deze kenmerken voor de persoon en/of voor werk en studie te onderzoeken en begrijpen. Dit biedt krachtige handvatten voor zowel selectie als persoonlijke ontwikkeling.”

Een grote meerwaarde van deze MP-B6 is dat er ook een werkversie beschikbaar is waarbij de inzichten die de vragenlijst oplevert ook worden vertaald naar de werksituatie. Zo krijg je een goed beeld van wat van nature goed of minder goed past bij de betreffende kandidaat in die specifieke context. “Van daaruit kan er gerichter worden gekozen voor een bepaald type werk waardoor iemand beter tot zijn recht komt en zich waarschijnlijk gelukkiger voelt en meer op de goede plek.”

De Multiculturele Persoonlijkheid Big 6 is alleen beschikbaar in de NOA Talent Portal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Klik hier voor meer informatie over de MP-B6.

  • NOA Talent Portal, méér dan alleen tests!
  • NOA Talent Portal is het nieuwe online platform van NOA waarmee tests en vragenlijsten eenvoudig digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast biedt NOA Talent Portal je zeer veel mogelijkheden en flexibiliteit bij het inrichten van het gehele proces rondom intake, selectie, recruitment of begeleiding.

 

 

26 maart 2024

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023