Persoonlijkheidstest MP-B6

Wat is iemands natuurlijk gedrag?

  • Gebaseerd op de big6: extraversie, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit, openheid, vriendelijkheid en integriteit
  • Algemene normgroep
  • Tijdsduur 15 minuten
  • Beschikbaar in NOA Talent Portal

Doel

Het doel van de MP-B6 is een beeld te vormen van iemand zijn of haar persoonlijke eigenschappen en de mogelijke krachten en valkuilen die hiermee gepaard gaan. In het rapport van de MP-B6 worden voor de subschalen zowel de voordelen als de risico’s benoemd die samenhangen met bepaalde scores. Zowel de schaalnamen als de uitkomsten zijn neutraler verwoord.

Deze persoonlijkheidstest van NOA brengt de persoonlijke eigenschappen van iemand in kaart aan de hand van zes persoonlijkheidsdimensies met onderliggende schalen. Het betreft een uitbreiding op het inmiddels alom bekende Big Five model, een theoretisch neutraal model dat gebaseerd is op het voorkomen van persoonsbeschrijvende termen in de natuurlijke taal. In het door NOA gehanteerde model worden individuele verschillen gegroepeerd in zes dimensies. Deze zullen hieronder worden toegelicht.

Zes persoonlijkheidsdimensies, 18 subschalen

1. Kalm en stabiel (Emotionele stabiliteit)

Hoe reageert iemand wanneer iets misgaat, hoe zeker is iemand van zichzelf en hoe snel maakt iemand zich zorgen?

A1      Kalm

A2     Zelfverzekerd

A3     Zonder zorgen

 

2. Precies en doelgericht (Consciëntieusheid)

Hoe komt iemand tot een beslissing, hoe precies en georganiseerd werkt iemand en hoe prestatiegericht is iemand?

B1     Vooraf nadenken

B2     Georganiseerd

B3     Veel willen bereiken

 

3. Op anderen gericht (Extraversie)

Hoe gemakkelijk neemt iemand het initiatief, komt iemand voor zichzelf op en maakt iemand contact?

C1      Actief

C2     Voor uzelf opkomen

C3     Sociaal

 

4. Vriendelijk (Vriendelijkheid)

Hoe graag wil iemand anderen helpen, in welke mate houdt iemand rekening met de wensen en gevoelens van anderen en vertrouwt en accepteert iemand anderen?

D1     Anderen helpen

D2    Aardig voor anderen

D3    Anderen accepteren

 

5. Openstaan voor nieuwe dingen (Openheid)

Hoe gemakkelijk komt iemand met creatieve oplossingen, hoe leergierig is iemand en hoe belangrijk zijn afwisseling en nieuwe ervaringen voor iemand?

E1      Nieuwe dingen bedenken

E2     Dingen willen weten

E3     Spannende dingen doen

 

6. Op eigenbelang gericht (Integriteit)

Hoe gericht is iemand op het behalen van eigen voordeel, hoe consistent en direct gedraagt iemand zich in verschillende situaties en hoeveel waarde hecht iemand aan het indruk maken op anderen op basis van geld, status en luxe?

F1      Eigen voordeel

F2     Anders voordoen

F3     Indruk maken

 

Doelgroep

De MP-B6 is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf ongeveer 15 jaar en zowel geschikt voor personen met als zonder migratie achtergrond. Bij de ontwikkeling is hier ook expliciet rekening mee gehouden. Zo zijn cultuurgevoelige items en uitdrukkingen vermeden en is het taalgebruik concreet, neutraler en eenvoudig. Het taalniveau is dusdanig dat ook laag taalvaardige personen de test kunnen maken. Uitgegaan wordt van een minimum niveau Nederlandse taalvaardigheid op NT2-niveau (NIVOR). Er is een algemene, representatieve norm beschikbaar, gewogen voor man/vrouw, leeftijd, opleidingsniveau en etnisch-culturele achtergrond.

Informatie

De MP-B6 is alleen online beschikbaar in de NOA Talent Portal. Met dit systeem kunnen ook expertrapportages worden gegenereerd. In deze expertrapportages worden de meetpretenties van de schalen toegelicht en worden de scores in woorden en in een grafiek weergegeven.

Afhankelijk van uw ervaring en deskundigheid met de inzet van vergelijkbare tests, stelt NOA een training verplicht waarin u leert de MPT-BS toe te passen en te interpreteren. Dit om de kwaliteit van het testgebruik en een zorgvuldige terugkoppeling te kunnen waarborgen.

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl

Klik hier voor meer informatie over de MP-B6.

 

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023