HKU test StudieThermometer

De Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) deed onlangs een pilot met de StudieThermometer. Die meet hoe de student ervoor staat in zijn studie. Hoe zit het met de binding met de studie, het contact met medestudenten en docenten, de studievaardigheden en de studiedruk? Allemaal factoren die een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van stress.

HKU is enthousiast over de resultaten. “De StudieThermometer laat heel concreet zien hoe het met onze studenten gaat. En, nog veel belangrijker, ze geeft ook de student zelf inzicht in zijn situatie”, zegt Robbert-Jan Schravenhoff, onderwijskundige en docent games & interactie. “Wij zien regelmatig dat onze studenten worstelen met de voortgang van hun studie en de studiedruk, vaak weten ze niet goed wat eraan schort en wat ze zouden moeten doen. De StudieThermometer zorgt voor een goed inzicht in hun situatie en geeft nuttige tips en handvatten. Het is daarna aan de student zelf om daarmee aan de slag te gaan. Hij kan dat zelf doen of samen met anderen, bijvoorbeeld met een tutor. De uitkomsten van de thermometer zijn dan een goede basis voor het gesprek. Wij vinden dat de regie daarin nadrukkelijk moet liggen bij de student.”

HKU is een grote organisatie met heel diverse opleidingen, van conservatorium tot game-ontwikkeling. Schravenhoff: “Tools inzetten voor studieloopbaanbegeleiding is daarom vaak lastig want ze werken maar zelden voor alle richtingen. Maar we hopen dat de StudieThermometer voor alle opleidingen te gebruiken is, dat gaan we de komende maanden uitproberen. Het geeft in ieder geval aan iedereen inzicht in hoe het gaat en wat je zou kunnen doen om verder te komen. Met heel concrete tips en adviezen. Ik vind het dus een mooi instrument en we hopen dat verstoringen in het leerproces eerder duidelijk worden en studenten zelf aan de bel trekken of iets met de tips gaan doen en er wellicht met elkaar over praten, want dat kan ook al helpen.” 

Het instrument is in samenwerking met HKU nog op bepaalde punten aangepast. Zo zijn er specifieke items en tips gemaakt die aansluiten bij HKU. Vanaf maart wordt de StudieThermometer opnieuw ingezet, nu voor de hele HKU.

De StudieThermometer is ontwikkeld voor online gebruik op universiteit en hbo en kan op verschillende momenten in de studieloopbaan worden ingezet. Hij geeft studenten feedback en tips over wat ze zelf kunnen doen om bijvoorbeeld stress te verminderen en een burn-out te voorkomen. Inmiddels wordt het instrument succesvol toegepast op diverse hogescholen en universiteiten.

Voor onderwijsinstellingen die ervaring willen opdoen met de StudieThermometer biedt NOA een introductietraining aan. Wie daarvoor belangstelling heeft of meer wil weten over de StudieThermometer kan contact opnemen met Corine Sonke (c.sonke@noa-vu.nl).

08 maart 2021

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023