In de spotlight: de Studiethermometer

Hoe gaat het met onze studenten en hun studie? Waar lopen ze het risico om te vertragen of zelfs uit te vallen? Welke factoren belemmeren hen en wat valt daaraan te doen? Om dat goed in kaart te brengen ontwikkelde NOA de Studiethermometer, een online test die zowel in het hbo als wo kan worden toegepast. Een signaleringsinstrument waarmee je vroegtijdig risicofactoren kunt onderkennen én aanpakken.

De Studiethermometer kan op verschillende momenten worden ingezet. Als een eerste metingtijdens de start, maar ook als als vervolgevaluatie in latere jaren van de studie. Het doel van de test is inzicht krijgen in alle factoren die van invloed kunnen zijn op een succesvol verloop van de opleiding. Het gaat om factoren zoals studiehouding, studiebinding, sociale steun, contact met, studietevredenheid, studiestress en studievaardigheid. Plus, niet onbelangrijk, het vermogen om met problemen om te gaan en tot oplossingen te komen. Al die factoren beïnvloeden elkaar, je kunt ze dus niet los van elkaar bekijken.

De Studiethermometer meet hoe de student in zijn of haar studie en studieomgeving staat en vergelijkt de uitkomsten met die van een normgroep van vergelijkbare studenten. Zo ontstaat een beeld met scores die onder of boven het gemiddelde liggen en krijg je inzicht in de mogelijke valkuilen voor de student.  

Voor de student heeft het waarde omdat het leidt tot een rapportage met concrete feedback: wat zijn je uitkomsten vergeleken met die van medestudenten en waar liggen voor jou de grootste risico’s. En, minstens zo belangrijk, wat zou je daarmee kunnen doen? Met tips over ondersteunende workshops en trainingen binnen de opleiding en links naar andere bronnen die nuttig kunnen zijn.

Voor opleiders is de Studiethermometer ook een nuttig instrument omdat het niet alleen inzicht geeft in de voortgang van de studie, maar ook in de aspecten waar misschien extra hulp of begeleiding nodig is.

“Het mooie aan de Studiethermometer is dat klanten bij factoren waar een student lager scoort ten opzichte van andere studenten maatwerktips kunnen laten plaatsen in de rapportage. Op deze manier signaleert de Studiethermometer niet alleen eventuele risico’s, maar biedt tegelijkertijd ook oplossingen op een hele efficiënte manier”, zegt Leandro Vieira, die vanuit NOA bij diverse klanten betrokken is geweest bij de implementatie van de Studiethermometer. “Ook bij andere instrumenten komen er sterkte punten en aandachtspunten naar voren, maar de Studiethermometer biedt ook direct tips, tools en oplossingen om de aandachtspunten te verbeteren. Dat is een grote meerwaarde voor studenten en opleiders.”

“Uiteraard kan een gesprek met een mentor of studieadviseur daarbovenop alsnog wenselijk zijn”, zegt Leandro Vieira. “De test is het meest effectief als onderdeel binnen een breder traject van studieloopbaanbegeleiding, dan kan de thermometer heel nuttig zijn bij het voorbereiden van een mentorgesprek.”

Inmiddels maken diverse hogescholen en universiteiten enthousiast gebruik van de Studiethermometer. Met als uiteindelijk doel gelukkigere studenten en betere studieresultaten.

Als u interesse heeft neem dan contact op met Leandro Vieira, Bibi Klug of Corine Sonke020-5040800.

 

14 maart 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023