Hoe gaat het met onze mbo studenten?

Voor opleidingen is het meer dan ooit belangrijk om te weten hoe het met hun studenten gaat. Daarom ontwikkelde NOA voor mbo-opleidingen de Studievoortgangsmeter MBO, een instrument om een beter inzicht te krijgen in de situatie van de studenten tijdens hun opleiding.

Niet alleen om studie-uitval te voorkomen, maar ook omdat opleidingen ervaren dat ze een zorgplicht hebben naar hun leerlingen. En die gaat verder dan voorkomen dat ze van de radar verdwijnen. Bij het begin van de opleiding bijvoorbeeld nemen de studenten de StartMeter MBO van NOA af, een intakemeting die een goed beeld geeft van hun uitgangspositie. Maar ook later, als ze een tijdje bezig zijn, wil je weten hoe het met ze gaat. Is de student op zijn plek bij de gekozen opleiding? Is er studieondersteuning nodig? Zijn er misschien problemen thuis? Voelt de student zich veilig op de opleiding? De Studievoortgangsmeter mbo kan dat ophelderen en een goede basis zijn voor het gesprek van begeleiders met de leerling.

“Een belangrijk doel van de Studievoortgangsmeter is het monitoren van de studievoortgang en het welzijn van de student om studie-uitval te voorkomen”, zegt Anja Rosner van NOA. “De Studievoortgangsmeter signaleert vroegtijdig studiebelemmeringen en maakt duidelijk of er extra ondersteuning nodig is. Dat is belangrijke input voor de begeleiders bij hun studievoortgangsgesprekken. Daarnaast is de Studievoortgangsmeter ook een reflectie- en contactmoment voor de student.” Anja Rosner: “Factoren die de test meet zijn niet alleen studievaardigheid en motivatie, maar ook belemmeringen als stress, faalangst en gebrek aan veiligheid. Zo krijg je een totaalbeeld van de student en zie je of er behoefte is aan ondersteuning en wat die zou moeten zijn.”

Bijzonder aan de Studievoortgangsmeter zijn de open vragen. Bij elk onderdeel wordt na de introductie gestart met een open vraag. Bij het thema competenties wordt bijvoorbeeld gevraagd: Waar ben jij goed in? Waar ben je het meest trots op? Waarin ben jij vooruitgegaan? En het thema veiligheid start met de vraag: Waar maak jij je zorgen over? De Studievoortgangsmeter kan hiermee onderwerpen in beeld brengen die anders niet snel aan bod komen. Zoals een van de leerlingen tijdens een pilot zei: ‘Soms speelt er iets waar je het eigenlijk wel over wil hebben, maar dan durf je het niet te zeggen, maar wel op te schrijven. Dat kan hiermee en dat vind ik erg fijn.’

De Studievoortgangsmeter kijkt naar een groot aantal aspecten. Het begint bij de studievaardigheden, kunnen leerlingen goed plannen of hebben ze daar misschien hulp bij nodig, begrijpen ze hoe de opleiding in elkaar zit enzovoorts. In de praktijk blijkt dat studenten vaak wel weten hoe het zit maar moeite hebben met de toepassing van die kennis, er is een discrepantie tussen denken en doen. De Studievoortgangsmeter brengt dat in kaart. Daarnaast is natuurlijk motivatie belangrijk, die vormt een goede indicator voor succes. Ook is het interessant om te monitoren of de motivatie tijdens de studie is veranderd en waarom. En als er motivatieproblemen zijn is het belangrijk te weten wat de oorzaak daarvan is. Heeft iemand misschien last van somberheid doordat het winter is? Of volgt hij of zij niet de juiste opleiding? Ook daarin geeft de Studievoortgangsmeter inzicht.

De Studievoortgangsmeter is een zelfstandig instrument, maar kan ook worden ingezet als vervolg op de Startmeter. Die kijkt vooral naar competenties, motivatie, persoonlijkheid, beroepsinteresse en de studiesituatie, terwijl de Studievoortgangsmeter naast competenties en motivatie ook let op welzijnsfactoren zoals stress, faalangst en veiligheid. De Startmeter wordt toegepast bij het begin van de opleiding, de Studievoortgangsmeter in de loop van het eerste jaar of later.

Geïnteresseerd in de Studievoortgangsmeter? Neem voor meer informatie contact op met Anja Rosner, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

 

02 november 2022

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023