In de spotlight: Competentietest Basis (CT-B)

“Het doel van een competentietest is dat je inzicht krijgt in de competenties van je werknemers. Maar als lezen en/of taal daarbij een struikelblok is, meet je niet de competenties van mensen, maar hun taalvaardigheid. Zo komen mensen niet tot hun recht. En dat is jammer”, zegt Edwin van den Akker, psycholoog bij NOA. “Daarom is er nu een competentietest die eenvoudigere taal gebruikt.”

Speciaal voor praktisch opgeleiden en niet talige mensen heeft NOA een basis versie van de Competentietest ontwikkeld: de CT-basis. Evenals de Competentietest (CT) richt de CT-basis zich op het beoordelen van gedragscompetenties. Dat wil zeggen aangeleerd gedrag dat goed te coachen is. De basis versie kijkt naar dezelfde zes competentie groepen: analyseren en ontwikkelen, communiceren, evalueren, leidinggeven, persoonlijke competenties, en realiseren. Met daarbinnen weer een onderverdeling naar totaal 37 competenties.

“Net als in de standaard versie kunnen in de basisversie de competenties flexibel worden gekozen”, zegt Edwin van den Akker. “Je bepaalt dus zelf welke competenties je wil testen. Ideaal is om daarvoor binnen de zes genoemde basisgroepen zo’n 12 competenties te selecteren, dan is een afnametijd van ongeveer 20 minuten voldoende.” Bij de beoordeling van de antwoorden hanteert de basisversie dezelfde normering als de originele Competentietest.

Het grote verschil met de standaard Competentietest is dat de items en rapportteksten eenvoudiger zijn verwoord, zonder de betekenis te verliezen. De test is hierdoor makkelijker in te vullen voor mensen die laag taalvaardig zijn. Een voorbeeld is de competentie plannen en organiseren waar ‘ik stel prioriteiten’ is vervangen door ‘ik bedenk welke taken het belangrijkst zijn’.

De test geeft inzicht in sterkte competenties en competenties die nog verder ontwikkeld kunnen worden. In de rapportage wordt bij lage scores daarom ook geadviseerd over de ontwikkelmogelijkheden in de toekomst. Belangrijk is dat de kandidaten zelf met die adviezen aan de slag kunnen gaan, daarom zijn ook de rapportageteksten aangepast. Moeilijke woorden en ingewikkelde zinsconstructies zijn vermeden, er wordt zo duidelijk mogelijk aangegeven welke kansen er liggen. Zo kunnen kandidaten hun competenties verder ontwikkelen en dat kan een positieve rol spelen bij toekomstige beoordelingen of het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

De CT-basis doet recht aan iedereen die laag taalvaardig is, mannen en vrouwen vanaf zestien jaar en kandidaten met een migratieachtergrond. Met dat laatste is bij de ontwikkeling van de test expliciet rekening gehouden.

De test staat op dit moment niet standaard bij de tests die aangemaakt kunnen worden.

Als u interesse heeft neem dan contact op met Edwin van den Akker020-5040800.

NOA zorgt dan dat de test kosteloos in uw NOA online omgeving wordt gezet.

 

02 november 2022

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023