Selectie HBO

 • Numerus Fixus en/of de juiste kandidaten selecteren 
 • Snel en objectief beeld van kwaliteiten 
 • Stimuleert zelfselectie en een bewuste studiekeuze 
 • Verhoogt studiesucces en verkleint studieuitval 
 • De juiste student op de juiste plek 
 • Prijs: vanaf € 10,- per student 

Selectie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de motivatie en inzet van studenten, het verhogen van het studiesucces en de kwaliteit van het onderwijs. Selectie aan de poort stimuleert zelfselectie en een bewuste studiekeuze. Belangrijk is dat het bij (decentrale) selectie draait om het realiseren van een zo goed mogelijke match tussen enerzijds de talenten van de studenten en anderzijds de specifieke eisen die een opleiding aan een student stelt. Selectiecriteria als bijvoorbeeld capaciteiten en competenties worden in overleg met de opleiding vastgesteld en gemeten. Op basis van de berekende successcore stelt NOA een rangordening op die door de opleiding gebruikt kan worden voor de toelating. 

Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn en op basis daarvan worden selectie-instrumenten gekozen. NOA biedt hiervoor efficiënte en goedkope oplossingen aan, waarbij de opleiding veel werk uit handen wordt genomen. 

De (online) selectie-instrumenten kunnen worden ingezet bij de bachelor of (pre)masterfase van de opleiding. 

Veelal bestaat een selectieassessment uit: 

 • achtergrondvragenlijst 
 • motivatievragenlijst 
 • cognitieve capaciteitentest 
 • persoonlijkheidstest of competentietest 
 • specifieke kennis of vaardigheden toetsen (bv toets Engelse taalvaardigheid, casus) 

Doel Selectie 

 • Betere plaatsing studenten 
 • Verhogen van studiesucces en voorkomen -uitval 
 • Toegankelijke resultaten voor begeleiders, studenten en ouders 
 • Inzicht in sterke en ontwikkelpunten 

Efficiënt en op maat 

 • In weinig tijd een compleet beeld van de student 
 • Flexibel in samenstelling testonderdelen 
 • Duidelijke rapportages 
 • Aanpassing aan huisstijl mogelijk 
 • Resultaten in een oogopslag 

Wetenschappelijk onderbouwd en effectief 

 • NOA is een psychologisch adviesbureau, ontstaan vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam 
 • Gespecialiseerd in wetenschappelijk gevalideerde tests en vragenlijsten voor studie en werk 
 • Cultuurfair testgebruik 
 • Samenhang Selectie met studiesucces en –uitval wetenschappelijk onderzocht 
 • Onderzoek naar studiesucces en -uitval specifiek voor een opleiding mogelijk

Lees hier een uitgebreider artikel over de voordelen van selectie.

Neem voor meer informatie contact op met Corine Sonke, NOA, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023