MPT-BS Quickscan Persoonlijkheidstest

De MPT-BS Quickscan is ontwikkeld als toegankelijke persoonlijkheidsvragenlijst. De Quickscan is een verkorte versie van de Multiculturele Persoonlijkheidstest Big Six (MPT-BS) en brengt in nog geen 10 minuten de persoonlijke eigenschappen van iemand in kaart.

De Quickscan geeft een beeld van zes persoonlijkheidsdimensies. De onderliggende schalen die bij de MPT-BS naar voren komen, worden hier niet gemeten.

N.B. NOA heeft ook een versie van de MPT-BS Quickscan voor kandidaten met een beperkte Nederlandse taalkennis, de MPT-BS-Quickscan Basis (MPT-BS-Q-B).

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl

Klik hier voor meer informatie over de MPT-BS Quickscan.