Persoonlijkheidstest MPT-BS

Wat is iemands natuurlijk gedrag?

  • Gebaseerd op de big6: extraversie, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit, openheid, vriendelijkheid en integriteit
  • Normgroepen voor verschillende doelen: selectie of begeleiding
  • Tijdsduur 20 minuten
  • Prijs vanaf € 19,45

Doel

Het doel van de MPT-BS is een beeld te vormen van iemand zijn of haar persoonlijke eigenschappen en de mogelijke krachten en valkuilen die hiermee gepaard gaan. In het uitgebreide rapport van de MPT Big Six worden in de samenvattende conclusies concrete voordelen benoemd, maar ook de risico's die samenhangen met bepaalde scores.

Deze persoonlijkheidstest van NOA brengt de persoonlijke eigenschappen van iemand in kaart aan de hand van zes persoonlijkheids-dimensies met onderliggende schalen. Het betreft een uitbreiding op het inmiddels alom bekende Big Five model, een theoretisch neutraal model dat gebaseerd is op het voorkomen van persoonsbeschrijvende termen in de natuurlijke taal. In het door NOA gehanteerde model worden individuele verschillen gegroepeerd in zes dimensies. Deze zullen hieronder worden toegelicht.

Zes persoonlijkheidsdimensies

-  Emotionele stabiliteit

De dimensie Emotionele Stabiliteit geeft een beeld van het algehele welbevinden van een persoon. De dimensie kan gezien worden als een schaal die loopt van emotionele labiliteit tot emotionele stabiliteit.

-  Extraversie

De dimensie Extraversie geeft een beeld van de mate van externe gerichtheid versus interne gerichtheid van een persoon. De dimensie loopt van introversie naar extraversie.

-  Consciëntieusheid

De dimensie Consciëntieusheid geeft een beeld van de mate van discipline en aanpassing van een persoon aan de eisen van de omgeving.

-  Openheid

De dimensie Openheid geeft een breed beeld van hoe iemand staat tegenover nieuwe ervaringen en het leren van nieuwe dingen.

-  Vriendelijkheid

De dimensie Vriendelijkheid geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover andere mensen. Hoe gaat iemand om met de belangen, gevoelens en behoeften van anderen.

-  Integriteit

De dimensie Integriteit geeft een beeld van de mate waarin iemand eerlijk en oprecht is.

De subschalen

De eerder genoemde zes hoofddimensies worden gemeten met behulp van 25 subschalen. In de MPT- BS rapportage zullen de scores van zowel de hoofddimensies als elke subschaal gerapporteerd worden. Op de volgende pagina volgt een tabel met de verschillende subschalen per dimensie.

A

Emotionele stabiliteit

A1

Emotionele beheersing

A2

Zelfvertrouwen

A3

Flexibiliteit

A4

Angst en depressieve gevoelens

A5

Boosheid

B

Consciëntieusheid

B1

Regels en zekerheid

B2

Ordelijkheid

B3

Doorzettingsvermogen

B4

Prestatiemotivatie

C.

Extraversie

C1

Sociale durf

C2

Assertiviteit

C3

Aandachtbehoefte

D.

Vriendelijkheid

D1

Zorgzaamheid

D2

Harmonieus

D3

Sociale warmte

D4

Vertrouwen in anderen

D5

Interesse in anderen

E.

Openheid

E1

Creativiteit

E2

Leergierigheid

E3

Initiatief

E4

Avontuurlijkheid

E5

Spanningsbehoefte

F.

Integriteit

F1

Eerlijkheid

F2

Oprechtheid

F3

Behoefte aan status en bezit

Doelgroep

De MPT-BS is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf ongeveer 15 jaar. Daarnaast is de MPT-BS zowel geschikt voor personen zonder migratie achtergrond als voor personen met een migratie achtergrond. Bij de ontwikkeling is hier ook expliciet rekening mee gehouden. Zo zijn cultuurgevoelige items vermeden (bijvoorbeeld: “Ik vind dat arme landen zichzelf moeten redden” of “Ik ben nogal „recht door zee‟”) en is het taalgebruik concreet en eenvoudig. Het taalniveau is dusdanig dat ook laag taalvaardige personen de test kunnen maken. Uitgegaan wordt van een minimum niveau Nederlandse taalvaardigheid op NT2-niveau (NIVOR). Zowel voor een selectie-  als een begeleidingscontext zijn representatieve normen beschikbaar, gewogen voor man/vrouw, leeftijd, opleidingsniveau en etnisch-culturele achtergrond. Daarnaast kunt u personen met een specifiek opleidingsniveau vergelijken.

Informatie

Er is zowel een online als een papier en potlood versie van de MPT-BS beschikbaar. De Online versie is opgenomen in NOA-Online, de internetomgeving van NOA. Met dit systeem kunnen ook expertrapportages worden gegenereerd. In deze expertrapportages worden de meetpretenties van de schalen toegelicht en worden de scores in woorden en in een grafiek weergegeven. NOA stelt een training verplicht waarin u leert de MPT-BS toe te passen en te interpreteren (afhankelijk van uw ervaring en deskundigheid met inzet van vergelijkbare tests). Dit om de kwaliteit van het testgebruik en een zorgvuldige terugkoppeling te kunnen waarborgen.

N.B. NOA heeft ook een versie van de MPT-BS voor kandidaten met een beperkte Nederlandse taalkennis, de MPT-BS-Basis (MPT-BS-B).

Neem voor meer informatie en voor het bestellen van de papier en potlood versie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl

Klik hier voor meer informatie over de MPT-BS.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023