Model.HeaderVisualTitle

Gemeenten

We hebben veel Gemeenten als klant, mede door het belang dat we hechten aan diversiteit en wetenschappelijk onderzoek en natuurlijk door de kwaliteit van onze instrumenten.

Gemeenten gebruiken onze instrumenten bij het in beeld brengen van de mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. 

Een goede diagnose bij de start zorgt ervoor dat de juiste dienstverlening kan worden aangeboden.

  • Is er ondersteuning nodig of is de kans groot dat iemand binnen een half jaar zelfstandig weer werk vindt?
  • Er zijn vaak meerdere ondersteuningstrajecten mogelijk, maar welk traject past dan het beste bij deze persoon?
  • Welke belemmerende factoren zijn er en kunnen we daar iets aan doen?
  • Welke begeleidingsstijl past het beste?

Hiervoor hebben we verschillende instrumenten die bijvoorbeeld de afstand tot de arbeidsmarkt bepalen, een beeld geven van de zelfredzaamheid, werkzoekgedrag en motivatie meten, sterke en minder sterke competenties in beeld brengen, maar ook haalbaar opleidingsniveau, persoonlijke eigenschappen en interesses in kaart brengen. Zie hiervoor: Op weg!

Mede door de toenemende diversiteit van de gemeentelijke populatie is het belangrijk dat de instrumenten bij alle groepen objectief en eerlijk meten en dat het taalgebruik zo eenvoudig mogelijk is. Hiervoor doen we veel onderzoek naar mogelijke partijdigheid en passen we onze instrumenten aan om de toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken.

En al onze instrumenten zijn bruikbaar bij een A2/B1 Nederlands taalniveau.

Maar we bieden ook instrumenten aan in de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Turks, Farsi, Tigrinya, Chinees, Oekraïens en Russisch.

Naast de inzet bij de reguliere populatie worden onze instrumenten ook ingezet in het kader van de inburgering van statushouders. We hebben een uitgebreid instrumentarium waarmee bijvoorbeeld wordt bepaald op basis van de opleiding in het land van herkomst wat het Nederlandse opleidingsniveau is, de werkervaring wordt in kaart gebracht, het taalniveau bepaald (ook het Engelse taalniveau), capaciteiten en competenties worden gemeten, maar er wordt ook gekeken wordt naar mogelijke psychische problematiek en traumatisering. Welke aspecten precies worden gemeten wordt door de Gemeente zelf bepaald en kan per kandidaat verschillen.

Voorts worden onze instrumenten ook ingezet bij (om)scholingstrajecten, bijvoorbeeld bij voortijdig schoolverlaters of bij de arbeidsontwikkelbedrijven (voorheen sociale werkvoorziening - SW).

Om het Gemeentelijke beleid te kunnen evalueren en beter vorm te kunnen geven is managementinformatie belangrijk. NOA maakt managementrapportages die een beeld van de totale populatie met betrekking tot de bovengenoemde aspecten geven, zoals bemiddelbaarheid, samenstelling van de populatie qua leeftijd en problematiek, taalniveau, opleidingsniveau etc. etc.

We werken met veel Gemeenten samen om de instrumenten verder te verbeteren. Hiervoor leveren we data aan de Gemeenten en doen we onderzoek naar de inhoud van de instrumenten en hun voorspellende waarde. Op deze manier kunnen we steeds betere adviezen geven en de effectiviteit van de bemiddeling vergroten.

Lees:

Hier hoe Gemeente Hoeksche Waard onze instrumenten inzet voor hun uitkeringsgerechtigden.

Hier hoe Gemeente Nieuwkoop onze instrumenten gebruikt voor statushouders.

Meer weten? info@noa-vu.nl Of neem contact op met:

Foto Nadia Verkleind

drs Nadia Kaniuk

Adviseur, Psycholoog NIP, Accountm.Gemeenten

020 - 50 40 800

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023