NOA 25 jaar

NOA is jarig. Al 25 jaar werkt NOA aan onderzoek en tests met als kernwaarden een degelijke wetenschappelijke achtergrond, maatwerk voor de gebruikers en eerlijkheid ten opzichte van de kandidaten. Etnische en culturele achtergrond, geslacht of leeftijd mogen niet bepalend zijn voor de uitkomsten. Zo werkt NOA aan inclusie.

SymposiumHet 25-jarig bestaan van Stichting NOA zal worden gevierd met het doneren van een aantal scholarships aan statushouders en het kosteloos aanbieden van workshops aan cliënten van NOA, de uitgave van een jubileumbundel en een symposium op 14 oktober in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Meer informatie over de scholarships en het symposium volgt. Klik hier om u aan te melden.

HistorieIn de periode voorafgaand aan het ontstaan van de stichting, de jaren tachtig, was in Nederland de werkloosheid hoog. Daarom startte vanuit de VU en de overheid de Stichting PION (Promotie Informatica Omscholing in Nederland) met als doel duizenden hoogopgeleiden om te scholen naar functies in de IT-sector. De selectie van de kandidaten vond plaats met behulp van een in de VS ontwikkelde test die niet was aangepast voor de Nederlandse populatie, maar alleen vertaald. De uitkomsten waren zacht gezegd verrassend. Geen enkele kandidaat met een migratieachtergrond overleefde de test en kwam door de selectie. Dat riep de vraag op hoe dat kon. Hoe was het mogelijk dat mensen met een migratieachtergrond ondanks hun afgeronde universitaire opleiding niet in staat bleken voldoende testresultaten te halen en daardoor geen werk konden vinden?

PION ging ermee aan de slag en legde contact met de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie en Testontwikkeling aan de Vrije Universiteit, een vakgroep met een grote reputatie. Voorzitter Pieter Drenth ontwikkelde al langer voor buitenlandse opdrachtgevers psychologische tests en ook medewerkers Nico Bleichrodt en Henk van der Flier voerden testontwikkelingsprojecten uit in landen in Azië en Afrika. Zo deden ze ervaring op met de ontwikkeling van tests die inclusief en cultuurneutraal beoordeelden. En groeide de wetenschappelijke kennis over instrumenten om zo fair mogelijk te testen.

In 1991 wordt Nico Bleichrodt de eerste hoogleraar op de bijzondere VU-leerstoel Arbeids- en Personeelspsychologie, specifiek gericht op allochtoon-etnische groepen. Vanuit die positie is hij vanaf de start betrokken bij het ontstaan van NOA.

Zijn leerstoel krijgt al snel verzoeken vanuit diverse Nederlandse organisaties om advies en hulp bij de selectie van mensen met een migratieachtergrond. “Wij werden steeds vaker gevraagd om tests aan te passen of te ontwikkelen voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond”, zegt Bleichrodt. “En daarnaast gingen we ook trainingen geven aan psychologen en HR-medewerkers in het beoordelen van kandidaten met die achtergrond. Zo groeide het bewustzijn dat werknemers binnen organisaties een afspiegeling moeten vormen van de maatschappij.”

Eén van de promovendi van Bleichrodt was Remko van den Berg. In 1994 staat hij aan de wieg van het Nederlands Onderzoekscentrum Arbeidsmarkt en Allochtonen, dat in 1996 wordt omgedoopt tot Stichting NOA. Waar Remko van den Berg de eerste directeur wordt.

De belangrijkste doelstelling van NOA was en is het ontwikkelen van instrumenten, methodes, procedures en programma’s om de opname van personen met verschillende migratieachtergronden in het onderwijs- en arbeidsproces te bevorderen en te versnellen. Daarbij wil NOA ook in bredere zin de diversiteit in onderwijs- en arbeidsorganisaties stimuleren.

Met dat doel financiert NOA niet alleen de leerstoel, maar ook onderzoek, waaronder elke vier jaar een promotieonderzoek naar inclusie en testgebruik op de arbeidsmarkt. Zo blijven de tests die NOA ontwikkelt steeds gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

“Het doel van NOA is steeds om mensen op een passende plek te krijgen zodat ze optimaal kunnen functioneren in hun opleiding of organisatie”, zegt Nico Bleichrodt. “Ik vrees dat de werkloosheid behoorlijk zal toenemen na de huidige Corona-epidemie, als de overheidssteun wegvalt. En helaas zullen dan werknemers met een migratieachtergrond het hardst getroffen worden. Daarom blijft NOA met haar specifieke expertise op het gebied van diversiteit belangrijk. En is het nodig dat de Stichting activiteiten blijft ondersteunen gericht op mensen met een migratieachtergrond.”

08 maart 2021

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023