Testen op afstand - november 2020

De NOA tests waren via NOA online altijd al digitaal, en op afstand, afneembaar. Dit blijft in de toekomst ook zo. De afgelopen maanden hebben we daarnaast ervaring opgedaan met nieuwe methoden en technieken op het gebied van digitaal toezicht, namelijk proctoring. Inmiddels is proctoring een goed werkende optie bij het afnemen van de NOA tests waarbij toezicht gewenst is. Hieronder hebben we op een rijtje gezet wat de mogelijkheden van testen op afstand bij NOA zijn, al dan niet in combinatie met proctoring.

Wat is het doel waarvoor getest wordt?

Bij de inzet van NOA tests is de eerste vraag altijd wat het doel is van de test. Wordt een interesse of studiekeuze gemeten, gaat het om een advies voor (loopbaan)ontwikkeling, of worden studenten en werkenden geselecteerd voor een opleiding, studie of baan? Voor elk van deze doelen heeft NOA tests die digitaal en op afstand goed kunnen worden afgenomen. Eventueel met extra instructies en toelichting voor de kandidaten. Ook maatwerktoetsen die eerder op locatie werden afgenomen kunnen toegevoegd worden aan de NOA online testomgeving. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan specifieke vakkennis tests of tentamens.

Het doel bepaalt echter ook of monitoring gewenst of vereist is. Selectie- en toelatingstests en tentamens hebben bijvoorbeeld een grotere kans op fraude door kandidaten dan een interesse of studiekeuze test. Wanneer tests en vragenlijsten worden ingezet als onderdeel van een begeleidings- of adviestraject, dan zal dit veel minder het geval zijn. Het doel bepaalt dus niet alleen welke digitale NOA tests afgenomen worden, maar ook of toezicht, bijvoorbeeld in de vorm van proctoring, gewenst is.

En ten slotte moet er rekening gehouden worden met de digitale vaardigheden en mogelijkheden van de kandidaten. Hebben alle kandidaten bijvoorbeeld toegang tot een goed werkende laptop of desktop? Zijn de kandidaten digitaal vaardig genoeg om hiermee om te kunnen gaan, of kunnen zij hierbij geholpen worden door mensen uit hun omgeving? En als proctoring gewenst is, is deze apparatuur inclusief een webcam en een smartphone met een up-to-date besturingssysteem?

Vormen van testen op afstand

We onderscheiden de volgende opties bij het digitaal en op afstand testen:

  • Testen op afstand zonder toezicht

Kandidaten maken zonder proctoring de tests. Tests zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidstests en interessetests kunnen in principe zonder proctoring worden afgenomen. Ook als de tests en vragenlijsten onderdeel zijn van een begeleidings- of adviestraject is digitaal toezicht vaak niet nodig. Worden de tests en vragenlijsten zonder toezicht afgenomen voor een ‘selectie’, dan kan er voor gekozen worden om steekproefsgewijs een ‘hertest’ op locatie uit te voeren, met name als capaciteitentests en andere maatwerktoetsen met tijdlimiet deel uit maken van de test.

  • Hybride testen op afstand

Hierbij wordt het testen mét en zonder toezicht, al dan niet met proctoring, gecombineerd. De eerste mogelijkheid is het splitsen van de kandidatengroep in twee groepen, één groep die wel, en één groep die niet met proctoring werkt. Bijvoorbeeld: het grootste gedeelte van de kandidaten maakt de test met proctoring. Een beperkte groep die extra begeleiding bij de testafname nodig heeft, of geen toegang tot goede apparatuur heeft, maakt de test op locatie zonder proctoring maar met toezicht. Omdat slechts een beperkt aantal kandidaten op locatie getest hoeft te worden is dat over het algemeen gemakkelijker te organiseren met de huidige Corona-maatregelen.

De tweede mogelijkheid is om de verschillende onderdelen van een assessment voor alle kandidaten te splitsen in tests die op locatie onder toezicht of met proctoring worden afgenomen, en tests die zonder toezicht worden afgenomen. Bijvoorbeeld: alle kandidaten maken een persoonlijkheidstest zonder proctoring, en op een later moment een capaciteitentest op locatie of met proctoring.

  • Volledig proctoring testen

Alle kandidaten maken de tests met proctoring.

Proctoring

Proctoring kan worden ingezet voor individuele kandidaten en bij grote(re) groepen. Steeds meer van onze klanten worden ingewerkt om het technische proces rond proctoring zelf te kunnen regelen.

In de afspraken die we met klanten maken is ook de privacy van kandidaten een belangrijk onderwerp. Zo worden er afspraken gemaakt over hoe lang de beelden bewaard worden. Dit gebeurt niet langer dan strikt noodzakelijk. Na afloop van deze termijn worden de beelden door NOA zelf verwijderd.

Een nieuwe uitdaging voor NOA is om, met de ervaringen die we de afgelopen maanden hebben opgedaan, proctoring ook toegankelijk te maken voor minder digivaardige kandidaten. Wij denken hierbij, bijvoorbeeld, aan andere vormen van instructie/voorbereiding. Als u hier ideeën over heeft of hier samen met ons over na zou willen denken dan horen wij dat graag. Wij denken ook graag met u mee over het afnemen van testen op afstand in deze bijzondere tijden. Mocht u meer willen weten over testen op afstand en/of proctoring, neem dan contact met ons op. Telefoon: 020 5040800.

04 november 2020

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023