Testen voor een vliegende start!

Hoe zorg je dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste werkplek of opleiding krijgen?  Daarbij helpt de maatwerktest van NOA. In Brabant gebruikt IBN de test in zijn trajecten om mensen te begeleiden naar een passende werkkring of een werkleerlijn die opleidt naar een kansrijk beroep en dat zorgt voor resultaat. “Het traject beginnen met een NOA-test geeft een vliegende start” zegt José Castermans, psycholoog bij IBN. “Je hebt meteen alle essentiële informatie.”

IBN is een sociale werkgever. Zes gemeenten kennen een lange en succesvolle samenwerking met IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de Wsw gestopt en is de samenwerking vernieuwd. Er werken inmiddels zo’n 3500 mensen voor of via IBN. Het bedrijf is al meer dan 10 jaar klant van NOA en die samenwerking betaalt zich uit. “In die 10 jaar is de houding ten opzichte van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt veranderd evenals het inzicht in de manier waarop deze doelgroep het best tot zijn recht kan komen. En NOA is daarin met ons meegegroeid”, zegt Castermans. “Dat zie je terug in deze maatwerktest”.

In de praktijk worden mensen aangemeld vanuit de gemeenten waar IBN voor werkt. Bij de klassieke intake, een gesprek, ontstond niet altijd een volledig beeld over de cliënt, de informatie was vaak onvoldoende en soms zelfs onjuist. “Zo kom je niet tot goede beslissingen over het te volgen traject naar opleiding of werk en de aandachtspunten voor de begeleider.”

De maatwerktest van NOA levert die informatie wel. De test kent verschillende scans en de trajectregisseur bepaalt welke daarvan wordt ingezet. IBN gebruikt de Talentenscan voor mensen die tussen de nul en drie maanden geen werk hebben, de Participatiescan voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en de Selectiescan voor mensen die van werk naar werk gaan, dus bij arbeidsmobiliteit en/of een tweede spoor.

“We maken daarbij onderscheid tussen mensen die talig en minder talig zijn en het is fijn dat we daar verschillende tests voor hebben. Met de Op Weg! Inburgering als fijne toevoeging aan het keuze palet. Het heeft immers geen zin om mensen die minder talig zijn een test af te nemen waar ze zich doorheen moeten worstelen. Je krijgt dan niet de informatie die je nodig hebt voor een passend vervolgtraject. Prettig is ook dat NOA de maatwerktest heeft gemaakt in word, zodat onze mensen er direct hun aantekeningen in kunnen zetten. Dat is bijzonder efficiënt en scheelt een hoop knip- en plakwerk vanuit pdf-bestanden.”

“We beginnen onze trajecten nu steeds met de NOA test, zo hebben we meteen alle essentiële informatie en kunnen we op basis daarvan het intakegesprek ingaan. Je weet bij aanvang van het gesprek dan al waar je op moet focussen”, zegt Castermans. “Als de trajectregisseurs het testrapport van tevoren lezen heeft het een enorme meerwaarde. En de wetenschappelijke onderbouwing van NOA maakt dat de data die je krijgt betrouwbaar zijn. Dat is een prettig gevoel.”

 

02 november 2022

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023