Testnieuws - maart 2022

Op weg! per 1 april beschikbaar!

Het Op weg! instrument is bedoeld om uitkeringsgerechtigden beter te ondersteunen en gemeenten te helpen om sneller het juiste traject voor hen te kiezen.

Met Op weg! kan in korte tijd en objectief een inschatting worden gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijke belemmeringen, de kans op het vinden van werk en welke ondersteuning of welk vervolgtraject zinvol is. Op weg! is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Voor statushouders is tevens een versie beschikbaar in het Arabisch, Farsi,en Tigrinya. Klik hier voor een filmpje met meer informatie over Op weg!

Neem contact op: info@noa-vu.nl, of 020-5040800.

Nieuw: Competentietest Quickscan (CT Quickscan)

Vanaf 1 mei biedt NOA de Competentietest Quickscan (CT Quickscan) aan. Dit is een korte test waarmee je zeven competenties meet die verdeeld zijn in drie clusters. De CT Quickscan is een ipsatieve test (kandidaten moeten kiezen welke handeling ze het beste kunnen), en hierdoor brengt de test de sterke en te ontwikkelen competenties in kaart. Voor meer informatie kun je terecht op deze pagina.

Nieuwe talen MCT-M en AWIT-r beschikbaar

Er zijn nieuwe afnametalen beschikbaar voor 6 MCT-M subtests (uitgezonderd de verbale subtests) en voor de interessetest AWIT-r:

  • Turks
  • Chinees
  • Russisch

Als u deze talen wilt kunnen gebruiken, neem dan contact met NOA op. 

Opvolger NOA online 2.0 in ontwikkeling

Het afgelopen jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van nieuwe software voor ons NOA online platform. Het bestaande platform kende een aantal beperkingen en daarnaast wilden we een aantal nieuwe functionaliteiten toevoegen.

Het nieuwe platform (3.0) zal meer mogelijkheden bieden om verschillende processen in te richten, een kandidaat portal kennen en natuurlijk zal de softwareomgeving responsive zijn, wat bijvoorbeeld betekent dat onze tests ook goed op een mobiele telefoon zijn te maken. En tenslotte zal de gebruikersvriendelijkheid en de beveiliging verder worden verbeterd.

We verwachten het nieuwe platform eind dit jaar in gebruik te kunnen nemen. Vervolgens zullen we onze klanten geleidelijk over laten stappen. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Start ontwikkeling adaptieve capaciteitentest

Onlangs zijn we gestart met de ontwikkeling van een adaptieve capaciteitentest. Bij een adaptieve capaciteitentest worden de vragen aangepast aan het niveau van de kandidaat. Dit betekent dat een kandidaat minder vragen hoeft te beantwoorden waardoor de afnameduur sterk wordt verkort. En dat is prettig voor de kandidaat en de opdrachtgever.

Een ander voordeel van een adaptieve capaciteiten test is dat kandidaten andere vragen krijgen voorgelegd. Er wordt gebruikt gemaakt van een grote poule met vragen met een bepaalde moeilijkheidsgraad waaruit gekozen wordt. Hierdoor is afkijken niet mogelijk en kunnen vragen ook niet snel bekend worden.

Ten slotte betekent een adaptieve capaciteitentest dat het onderscheid tussen lager, middelbaar of hoger niveau kan vervallen. Waar we op dit moment een MCT-M (lager en middelbaar opleidingsniveau) en MCT-H (hoger opleidingsniveau) kennen is dit onderscheid straks voor de adaptieve capaciteitentest niet meer nodig.

De huidige capaciteitentests zullen naast de adaptieve variant gewoon blijven bestaan.

Het ontwikkeltraject voor een adaptieve capaciteitentest is arbeidsintensief en lang. In de ontwikkelfase dienen veel verschillende vragen te worden getest met grote groepen proefpersonen. Tevens vergt het complexe psychometrische analyses en ten slotte dient specifieke software ontwikkeld te worden om de tests af te kunnen nemen. We hopen dat we de ontwikkeling dit jaar kunnen afronden en we zullen de adaptieve test vervolgens in ons nieuwe platform gaan aanbieden.

Nieuwe versie persoonlijkheidstest in ontwikkeling

We zijn gestart met de ontwikkeling van een nieuwe versie van onze persoonlijkheidstest MPT-BS.

Hoewel de MPT-BS een goede test is die veel wordt gebruikt, zijn er een aantal aspecten die verbeterd kunnen worden.

In de eerste plaats willen we de afnametijd verkorten, de huidige test is relatief lang. In de tweede plaats zijn er aantal verbeteringen in de factorstructuur wenselijk. En ten slotte zijn er een aantal schalen (met name van het domein Integriteit) die in de praktijk minder goed bruikbaar zijn gebleken.

De eerste experimentele afnames van de nieuwe versie hebben inmiddels plaatsgevonden en de eerste resultaten zijn veel belovend. Er worden nu vervolg experimentele afnames gepland om de aanpassingen te testen. Na verdere analyses zal een definitieve versie worden samengesteld en vervolgens zullen normgegevens worden verzameld. We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling!

04 mei 2022

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023