Tekstopbouw Nederlands

Doel

De taaltoets tekstopbouw is ontwikkeld om na te gaan of de kandidaat inzicht heeft in basisprincipes die worden toegepast bij het schrijven van een tekst. Het gaat daarbij om onder andere: alinea-indeling, logische opbouw en doorloop van zinnen, formulering van logische argumentatie en conclusie.

De toets wordt ingezet om te bepalen of er problemen zijn te verwachten rondom het zelfstandig schrijven van teksten. Bij lage scores is extra ondersteuning in de vorm van een cursus schrijfvaardigheid zinvol.

Doelgroep

De doelgroep voor de Taaltoets tekstopbouw zijn (eerstejaars) studenten van het hoger onderwijs.

Inhoud en vragen

De taaltoets tekstopbouw bestaat uit een aantal stukken tekst. Over deze teksten volgt een aantal multiple-choice vragen.

Een voorbeeld van een alinea uit de tekst met de daarbij behorende vraag:

V (16) Middagdutjes zijn historisch gezien in vele culturen een heel gewoon verschijnsel, en heus niet alleen in Spanje en Latijns-Amerika, waar zoals bekend het bedrijfsleven na de lunch een paar uur zijn deuren sluit.

Vraag: Wat is het doel van alinea V?

  1. a) Deze alinea informeert over sluitingstijden van bedrijven in Spanje en Latijns-Amerika.
  2. b) Deze alinea dient ter illustratie van het rustiger leven in Spanje en Latijns-Amerika.
  3. c) Deze alinea dient als argument voor binnenblijven rond het middaguur.
  4. d) Deze alinea dient als voorbeeld dat siësta’s van alle tijden zijn.

Goede antwoord: d

Duur

De afnameduur bedraagt 25 minuten.

Afname

De afname is online. Op basis van de resultaten wordt een rapportage met de scores van de kandidaat gegenereerd.

Normgroep

De normgroep van de Taaltoets tekstopbouw bestaat uit eerstejaars studenten uit het hoger onderwijs

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl.

 

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023