Sensitiviteit

De competenties Sensitiviteit zegt iets over in hoeverre je belangrijke behoeften van anderen opmerkt en hierop reageert. Een voorbeeld van een vraag die past bij deze competentie is: "Ik leef mij in de gevoelens van anderen in".

Ontwikkel tips

  • Probeer geduldig te luisteren en niet direct te reageren als iemand je iets vertelt.
  • Laat je gesprekspartner uitpraten, vraag door en vat samen wat er verteld is.
  • Bedenk zelf hoe je behandeld zou willen worden en houd hier rekening mee in de manier waarop je op anderen reageert.
  • Sta stil bij het effect van je eigen gedrag op anderen.
  • Wees alert en reageer op non-verbale signalen: Vindt je gesprekspartner je verhaal interessant? Begrijpt hij/zij je verhaal?
  • Laat je niet afleiden en luister aandachtig terwijl iemand anders in de studiegroep aan het woord is.
  • Geef aandacht aan zowel de inhoudelijke onderwerpen als de manier waarop de communicatie verloopt met degene met wie je in gesprek bent.
  • Houd rekening met de persoonlijke omstandigheden van anderen. Toon je begrip door gevoelens van de ander te verwoorden.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023