Persoonlijkheidstest (MPT-BS-QS)

In deze vragenlijst gaf je aan of je je herkende in de zinnen. De antwoorden geven een beeld van jouw eigenschappen.

Eerlijk en betrouwbaar willen zijn
Dit kenmerk geeft een beeld van de mate waarin iemand eerlijk, oprecht en niet hebzuchtig is.
 
In balans zijn
Dit kenmerk geeft een beeld van hoe iemand zich voelt en zegt iets over hoe emotioneel stabiel iemand is.
 
Op andere mensen gericht zijn
Dit kenmerk geeft een beeld van de mate waarin iemand extern versus intern gericht is. Heeft iemand veel behoefte aan contact met en aandacht van andere mensen of is iemand bij voorkeur alleen?
 
Open staan voor nieuwe ervaringen
Dit kenmerk geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover nieuwe ervaringen en het leren van nieuwe dingen.
 
Vriendelijk zijn voor anderen
Dit kenmerk geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover andere mensen. Hoe gaat iemand om met belangen, gevoelens en behoeften van anderen?
 
Zorgvuldig werken
Dit kenmerk geeft een beeld van de mate waarin iemand gedisciplineerd is en zich aanpast aan de eisen van de omgeving.

 

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023