Gezond & veilig studeren

NOA heeft twee instrumenten ontwikkeld, specifiek voor de intake en begeleiding van MBO studenten: de Startmeter MBO en de Studievoortgangsmeter MBO. Deze instrumenten kunnen in combinatie of los van elkaar worden afgenomen.

De Startmeter MBO kan als ‘startmeting’ intake-ondersteunend zijn en gebruikt worden voor het studiekeuzeadvies. Daarnaast is de Startmeter MBO een goed startpunt voor de studiebegeleiding.

De Studievoortgangsmeter kan een vervolg zijn op de Startmeter en daardoor de studievoortgang monitoren. Daarnaast is de Studievoortgangsmeter ook een opzichzelfstaand instrument dat de studievoorgang monitort en input levert voor de (studie)begeleiding. De Studievoortgangsmeter is bij uitstek geschikt om dreigende studie uitval op tijd te signaleren en door passende ondersteuning een negatief bindend studieadvies te voorkomen. Bij de Studievoorgangsmeter worden specifieke welzijnsthema’s zoals veiligheid, stress, (faal)angst en behoefte aan ondersteuning in kaart gebracht. NOA biedt een training gespreksvoering om de Studievoortgangsmeter optimaal te kunnen gebruiken.

Ervaringen

Sommige MBO’s nemen de Startmeter standaard af bij de intake. Andere MBO’s gebruiken de Startmeter als startpunt van de mentor/coach gesprekken met de student aan het begin van de opleiding.

De Studievoortgangsmeter wordt door MBO’s ingezet om de studievoortgang en het welzijn van de student op tijd te monitoren, als input voor begeleidingsgesprekken. De ervaringen zijn positief, studenten geven problemen eerder aan en docenten komen sneller tot de kern.

Op aanvraag kunnen wij ervaringen van collega’s van andere MBO’s met u delen.

Als u interesse heeft neem dan contact op met Anja Rosner of Edwin van den Akker, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

 

14 maart 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023