NOA in beeld - maart 2024

NOA wint aanbesteding Stroomopwaarts

Op weg! van NOA is door Stroomopwaarts gekozen als diagnostisch instrument voor de volledige participatie doelgroep (800 a 1000 mensen per jaar) met name omdat Op Weg! alle leefgebieden screent en methodisch werken bevordert. Stroomopwaarts voert o.a. de Participatiewet en de Nieuwe Wet Inburgering uit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  

En ook bij Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ook heeft NOA een aanbesteding van Gemeente Leidschendam-Voorburg gewonnen. Met het Op weg! assessment worden krachten en ontwikkelmogelijkheden van zowel de reguliere bijstandsgroep als van anderstaligen in kaart gebracht

Veel selecties succesvol uitgevoerd

De afgelopen maanden heeft NOA weer verschillende opleidingen ondersteund bij selecties voor bacheloropleidingen. Naast selecties voor bijvoorbeeld geneeskunde, klinische technologie en mondzorgkunde was er dit jaar ook een nieuwe en heel bijzondere: de selectie voor de opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Meer dan 2000 studenten van over de hele wereld namen aan deze selectie deel. Bij deze selectie-afnames wordt gebruik gemaakt van proctoring. Soms is dat voor een gedeelte van de deelnemers en soms voor de hele groep. Hierdoor worden zoveel mogelijk deelnemers in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de selectie.

Studievoortgangsmeter voor mbo 1 en 2?

NOA is momenteel bezig met een evaluatie van de Studievoortgangsmeter MBO (SVM) en onderzoekt op welke manier dit instrument beter geschikt kan worden gemaakt voor de mbo-niveau 1 en niveau 2 studenten. Hiervoor heeft NOA een aantal studentbegeleiders binnen het MBO gesproken dat ervaring heeft met dit instrument. Uit de gesprekken komt naar voren dat de begeleiders zeer positief zijn over de SVM bij studenten niveau 3 en 4. De studentbegeleider krijgt beter inzicht in aspecten zoals welzijn, motivatie, competenties en ondersteuningsbehoefte van de student. De resultaten van de SVM geven waardevolle input voor het begeleidingsgesprek met de student. Oorzaken van sommige problemen waar de begeleider eerst geen vinger op kon leggen, worden duidelijker. De studenten vinden het maken van de SVM in het begin soms spannend maar ervaren het gesprek naar aanleiding van de SVM als zeer prettig omdat het over hen gaat en zij zichzelf hierin herkennen.

Uit eerdere feedback blijkt dat de SVM minder geschikt is voor de lagere mbo-niveaus. In de gesprekken met de studentbegeleiders is hierop ingegaan. Redenen die zij aandragen zijn onder andere: taal, lengte van het instrument, relevantie van een aantal aspecten in de huidige SVM en bepaalde aspecten die voor deze doelgroep juist relevant zijn maar nu niet opgenomen zijn in de SVM. NOA gaat deze input gebruiken voor verdere ontwikkeling en aanpassing van de SVM. Het onderzoek loopt nog. Wij zullen u informeren wanneer de SVM voor niveau 1 en 2 concretere vormen krijgt.

Vooraankondiging Studievoorgangsmeter MBO-pakket aanbieding

Zoals u elders heeft gelezen, introduceren wij met trots onze nieuwe NOA Talent Portal, een innovatief platform dat gericht is op het ontwikkelen van talent en het ondersteunen van studievoortgang. En om dit bijzondere moment te vieren, bieden we begin april een eenmalige pakketaanbieding voor u aan: het Studievoortgangsmeter MBO-pakket, inclusief tal van extra's.

Waarom zou u de Studievoortgangsmeter MBO overwegen? Deze tool is ontworpen om het welzijn en studiesucces van studenten te bevorderen door in slechts 30 minuten hun motivatie, competenties, welzijn en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Hiermee kunt u effectief in gesprek gaan met studenten, studiebegeleiding optimaliseren en het risico op vroegtijdige uitval verminderen.

Wat zit er in het Stutievoortgangsmeter (SVM) pakket 2024? Ter gelegenheid van de lancering van onze NOA Talent Portal, bieden wij een exclusief SVM-pakket aan ter waarde van € 10.000,-, nu verkrijgbaar met een korting van 50% voor slechts € 5.000,-.

Dit pakket omvat:

  • Een praktijkgerichte SVM-training van 3 uur
  • Een intervisietraining van 3 uur
  • 400 SVM-afnames in de NOA Talent Portal inclusief rapportage

En we bieden ook enkele gratis extra's aan:

  • 2 uur extra advies
  • Extra informatie over wetenschappelijke onderbouwing, achtergronden en onderbouwing van de SVM
  • Gratis implementatie in de NOA Talent Portal
  • Optie om 10 extra maatwerkvragen toe te voegen
  • Managementrapportage
  • Ondersteuning bij subsidieaanvraag

Ontdek waarom andere MBO-instellingen enthousiast zijn over de Studievoortgangsmeter! Neem contact met ons op om te profiteren van deze unieke aanbieding in 2024 en ontdek hoe dit instrument uw onderwijsinstelling kan ondersteunen bij het tegengaan van studentuitval en het verhogen van studentwelzijn en studiesucces. Uiteraard komen wij binnenkort nog met een uitgebreide mailing over deze pakketaanbieding.

Nu al meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Anja Rosner of Edwin van den Akker, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

26 maart 2024

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023