Nieuwsbrief juli 2022

Inhoud nieuwsbrief:

Leesvoer in onrustige tijden

De wereld lijkt zich op een kantelpunt te bevinden. De crisissen buitelen over elkaar heen: oorlog, vluchtelingen, klimaat, ongelijkheid, landbouw, voedsel, virussen.

Mijn geloof in de intelligentie van de mensheid om dit soort grootschalige problemen op te lossen is danig aan het wankelen gebracht.

Het lijkt erop dat de mensheid de eigen capaciteiten fors overschat. Een onterecht superioriteitsgevoel is daar debet aan. En de nadruk op het unieke en vrije individu zou daar ook wel eens aan bij kunnen dragen. Want zo bijzonder zijn we eigenlijk niet.

Nu de zomerperiode is aangebroken en we wat meer tijd hebben om afstand te nemen heb ik een paar aanraders voor de vakantiekoffer. Drie boeken die ik wel mindblowing durf te noemen, die je nieuwe inzichten geven en je beeld van de wereld doen veranderen.

Allereerst Metazoa van Peter Godfrey Smith. Een prachtig boek dat je doet beseffen dat ons superieure bewustzijn helemaal niet zo bijzonder is. En dat we maar een takje van een enorme levensboom zijn.

Dan Verweven leven van Merlin Sheldrake. Een boek dat je je laat realiseren dat we zo weinig weten en begrijpen van de complexiteit van de natuur. Merlin laat via de onbekende en onbeminde schimmels zien dat alles met elkaar verbonden is en dat we in een symbiose met heel veel verschillende organismen leven.

Tenslotte Het begin van alles van David Graeber en David Wengrow. Een boek dat de geschiedenis van de mensheid opeens in een heel ander daglicht plaatst. Is het individualistische kapitalistische systeem wel de enige mogelijkheid en is ongelijkheid echt onontkoombaar?

Heerlijke boeken!

Ze doen je beseffen dat we niet alleen slechts een zandkorrel zijn in een onvoorstelbare wereld, dat we als mensheid echt wat nederiger moeten worden, maar ook dat er hoop is.

Niets staat vast, verandering is mogelijk en het leven gaat door (zo nodig zonder mensheid)!

Remko van den Berg, directeur NOA

12 juli 2022

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023