Nieuwsbrief maart 2022

Inhoud nieuwsbrief:

Tijd voor een diverser defensie perspectief

Net zo geschokt als iedereen, moeten we leren leven met een wereld, en dit keer dichtbij, waarbij levens worden opgeofferd om (virtuele) macht te vergroten. Vaak, of eigenlijk altijd, zijn het mannen die dit soort geweld initiëren. Vrouwen zijn zeker tot geweld in staat, maar vrijwel altijd in verdedigende zin.

Wat maakt dat (sommige) mannen geen morele bezwaren hebben om levens te nemen om macht uit te breiden en (de meeste) vrouwen wel?

Ik durf te stellen dat het de mogelijkheid is om leven te geven die mannen ontberen. De waarde van leven wordt anders wanneer je de mogelijkheid hebt om kinderen ter wereld te brengen en zeker als je het daadwerkelijk hebt ervaren. Mannen hebben hierin slechts een ondersteunende rol, voor mannen blijft kinderen baren een, zeker spannende, observatie.

Stel dat dit zo is, wat betekent dit dan voor onze samenleving? Moeten we maar accepteren dat er biologisch/psychologische verschillen zijn die maken dat mannen eerder tot dodelijk geweld overgaan?

Waarschijnlijk wel, maar we kunnen er wel wat tegen doen. Namelijk om te beginnen meer vrouwelijke generaals aanstellen (en niet alleen voor de vorm een Minister van Defensie). Ik zou zeggen met een quotum van 50%, om de offensieve en defensieve tendensen op z’n minst een beetje in balans te krijgen.

We hebben, zover ik de cijfers kon achterhalen, nu ongeveer 9% vrouwen bij Defensie, 8% van de officieren is vrouw. Problematischer wordt het bij de hoogste rangen, we hebben: 1 commandant der strijdkrachten, 13 luitenant-generaals, 23 generaal majoors en 61 brigade generaals.

Totaal dus zo’n 98 top leidinggevenden, waarvan 2 vrouwen: 1 generaal majoor en 1 brigade generaal.

Tijd voor meer diversiteit bij defensie!

Remko van den Berg, directeur NOA

04 mei 2022

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023