Nieuwsbrief maart 2023

Inhoud nieuwsbrief:

Stress bij jong volwassenen

U heeft het misschien ook gelezen, de zeven nieuwe sociale klassen die het SCP onderscheidt. Daar valt een heleboel over te zeggen, maar wat mij opviel is de klasse jongere kansrijken (1,2 miljoen mensen), waarvan een gedeelte nog studeert. Deze mensen zijn heel fit, maar voelen zich mentaal kwetsbaar. En ook bij studenten speelt dit meer en meer. Minister Dijkgraaf stelt bijvoorbeeld vast dat de druk op studenten verontrustend hoog is. Gaat het bindend studie advies (BSA) niet te ver?

We zien inderdaad dat de psychische problemen van studenten toenemen. Er zijn zelfs universiteiten die overwegen om zelf psychische hulpverlening te gaan opzetten, naast de studentenpsychologen die al omkomen in het werk.

Waar komt deze stress en ervaren kwetsbaarheid nu precies vandaan? De eisen in het onderwijs zijn de afgelopen jaren zeker toegenomen en ook de financiële druk is fors hoger geworden. En daarnaast heeft corona vermoedelijk ook een rol gespeeld. En werken de grotere maatschappelijke ontwikkelingen, toenemende prestatiedruk, personeelstekorten, ongelijkheid, polarisering, oorlog, klimaat ook niet bepaald mee.

Wat kun je als onderwijsinstelling hier nu mee?

Meer aandacht voor het psychisch welbevinden van studenten is belangrijk. Onboarding is essentieel, stimuleer het contact met medestudenten zeker in het begin van de studie, werk met studentmentoren, organiseer trainingen veerkracht, monitor het welbevinden en signaleer problemen zo snel mogelijk. Voor dit laatste heeft NOA een aantal instrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs (Studievoortgangsmeter) en hoger onderwijs (Studiethermometer) beschikbaar. Deze instrumenten meten verschillende aspecten die samenhangen met studentwelzijn en geven feedback en tips voor hulpbronnen. In de rapportage voor de student worden de hulpbronnen van de specifieke instelling opgenomen. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.

Remko van den Berg, directeur NOA

 

14 maart 2023

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023